برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

ارزیابی تاثیر استفاده از پودر چای سبز (Camellia sinensis) در جیره طیور گوشتی آلوده شده با Eimeria tenella بر میزان دفع اووسیست در مدفوع

نوع ارائه: سخنراني
نویسنده: شمالي طهورا*,مصلح نجمه,اخوان طاهري رضا,فرقاني فرد زينب
 
 *بخش فارماكولوژي، گروه علوم پايه، دانشكده دامپزشكي، دانشگاه شيراز، شيراز، ايران
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

كوكسيديوز از جمله بيماريهاي انگلي مهم طيور با خسارات اقتصادي بالا و گسترش جهاني است كه بوسيله تك ياخته هاي خانواده Eimeriidae ايجاد مي شود. كوكسيديوز از بيماريهاي رايج طيور گوشتي در ايران، بويژه در مناطق شمالي كشور مي باشد. به دليل ايجاد مقاومت در برابر داروهاي شيميايي و نيز مساله باقيمانده هاي دارويي در لاشه، استفاده از تركيبات گياهي در پيشگيري و كنترل اين بيماري مورد توجه قرار گرفته است، از جمله اينكه نشان داده شده كه اضافه نمودن چاي سبز در جيره، موجب كاهش دفع اووسيست  Eimeria maximaدر طيور گوشتي شده است. در مورد تاثير چاي سبز بر دفع اووسيست هاي  Eimeria tenellaكه يكي از عوامل شايع كوكسيديوز در ايران است، اطلاعاتي در دسترس نمي باشد. هدف از مطالعه حاضر ارزيابي تاثير اضافه نمودن پودر چاي سبز در جيره طيور، بر ميزان دفع اووسيست ها در عفونت تجربي با Eimeria tenellaبوده است. تعداد 50 قطعه جوجه گوشتي در سن 3 هفتگي به 5 گروه مساوي تقسيم و به اين شرح تيمار شدند: 1- كنترل 2- آلوده 3- آلوده +چاي سبز به ميزان 1% جيره 4-آلوده +چاي سبز به ميزان 2% جيره 5-آلوده +چاي سبز به ميزان 4% جيره (آلوده كردن جوجه ها 2 هفته پس از شروع مصرف چاي سبز تلقيح 104*1 اووسيت اسپوروله به روش گاواژ انجام شد). مدفوع پرنده هاي هر گروه از روز 12-6 پس از تلقيح، جمع آوري و پس از آماده سازي نمونه ها، ميانگين اووسيست هاي موجود در هر گرم مدفوع با روش مك مستر محاسبه شد. مصرف چاي سبز موجب كاهش وابسته به دوز، در دفع اووسيست ها در مدفوع گرديد. نتايج حاصل از مطالعه حاضر نشان مي دهد كه مصرف پودر چاي سبز در جيره طيور گوشتي، داراي اثر ضد كوكسيديايي بر ضد  Eimeria tenellaمي باشد.

 
کلید واژه: چاي سبز، كوكسيديوز، اووسيست، طيور گوشتي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 51  
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی