برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی تغییرات متابولیسمی حاصل از تنش های خشکی و کودهای ماکرو و میکرو در گیاه دارویی مرزه (Satureja hortensis)

نوع ارائه: سخنراني
نویسنده: حسن زاده روح اله*,هاروتونيان -,مجنون حسيني ناصر,علي نقي زاده مصطفي
 
 *حاجي آباد هرمزگان، بلوار شهيد بهشتي، دانشگاه پيام نور، واحد حاجي آباد
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

با توجه به اهميت بررسي تغييرات حاصل از تنش خشکي و مصرف کودهاي شيميايي مختلف بر رشد و نمو، متابوليسم و توليد محصول در گياهان، آزمايشي به منظور تاثير تنش خشکي و کودهاي ماکرو و ميکرو بر گياه Satureja hortensis، در سال 1389 در مزرعه تحقيقاتي ايستگاه تحقيقات کشاورزي شهرستان حاجي آباد اجرا گرديد. آزمايش به صورت اسپليت پلات در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي با چهار تكرار طرح ريزي شد. سه تيمار آبياري شامل 70 (بدون تنش)، 100 (تنش متوسط) و 130 (تنش شديد)ميلي متر تبخير از تشت تبخير كلاس A در كرت هاي اصلي و 9 سطح کودي شامل سوپر فسفات در دو سطح کم و زياد (100 و 200 کيلوگرم در هکتار)، نيترات آمونيوم در دو سطح کم و زياد (225 و 450 کيلوگرم در هکتار)، سولفات روي در دو سطح کم و زياد (0.5 و 1 کيلوگرم در هکتار)، سولفات آهن در دو سطح کم و زياد (0.5 و 1 کيلوگرم در هکتار) و يک سطح بدون مصرف هيچ نوع کودي به عنوان شاهد در کرت هاي فرعي قرار گرفتند. نتايج نشان داد که تنش خشکي موجب افزايش پرولين، قند محلول و ميزان اسانس شد؛ همچنين در اين بررسي محلول پاشي روي و آهنموجب افزايش ميزان پرولين و قند محلول در شرايط تنش گرديد. مقايسه ميانگين تيمارها نشان داد که بيشترين ميزان کلروفيلa ، کلروفيلb ، کلروفيل کل به ترتيب با ميانگين 1.83، 0.81 و 2.64 ميلي گرم بر گرم ماده تر و همچنين بالاترين ميزان محتواي آب نسبس برگ با ميانگين 63.4 درصد، مربوط به تيمار بدون تنش (شاهد) بود؛ به طوريکه با افزايش تنش از ميزان آنها کاسته شد. نتايج اين بررسي نشان داد که گياه براي مقاومت به خشکي مقدار پرولين و قند محلول را افزايش مي دهد؛ همچنين مي توان با محلول پاشي عناصر کم مصرف روي و آهن در هنگام بروز تنش خشکي تحمل مرزه را به تنش افزايش داد.

 
کلید واژه: گياه دارويي مرزه، تنش کم آبي، کود ماکر و ميکرو، صفات فيزيولوژيک، اسانس
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 94  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی