برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثیر وزن هزار دانه بر جوانه زنی بذر گونه های مختلف گیاه دارویی مریم گلی (.Salvia L)

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: افتخاري مصطفي*,فرجي ميعاد,خليليان عمراني اكبر,قنبري ماليدره عباس
 
 *دانشگاه تهران، پرديس ابوريحان، دانشکده توليدات گياهی و دامی، گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

وزن هزار دانه يکي از معيارهاي مهم در کيفيت بذر مي باشد که بر جوانه زني، بنيه بذر، استقرار گياهچه و عملکرد تاثير مي گذارد. به همين منظور، جهت ارزيابي تاثير وزن هزار دانه بر جوانه زني و بنيه بذر گياه دارويي مريم گلي (Salvia L.)، آزمايشي در قالب طرح کاملا تصادفي در سه تکرار انجام شد. 10 تيمار وزن هزار دانه مختلف وارد آزمون جوانه زني استاندارد و آزمون پيري تسريع شده گرديدند. در اين آزمون ها، صفات درصد جوانه زني، طول گياهچه و وزن خشک گياهچه اندازه گيري شدند. براي تجزيه داده ها از نرم افزار SAS استفاده شد. نتايج اين بررسي نشان داد که در آزمون جوانه زني استاندارد، وزن هزار دانه بر صفات رشدي مثل طول گياهچه و وزن خشک گياهچه تاثير معني داري داشت ولي بر صفت درصد جوانه زني تاثير معني داري نداشت، همچنين در آزمون پيري تسريع شده، وزن هزار دانه بر صفات درصد جوانه زني و وزن خشک گياهچه تاثير معني داري داشت ولي بر صفت طول گياهچه تاثير معني داري نداشت.

 
کلید واژه: مريم گلي، جوانه زني، وزن هزار دانه، آزمون جوانه زني استاندارد، آزمون پيري تسريع شده
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 106  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی