برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

اثر ترکیبات مختلف گزنه، شنبلیله، مریم گلی و وسمهبر عملکرد مرغ تخمگذار

نوع ارائه: سخنراني
نویسنده: بيکي مرتضي,لطف الهيان هوشنگ,كلانتر مجيد,خجسته کي مهدي
 
 
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

به منظور بررسي اثر افزودني هاي گياهي بر عملکرد مرغان تخمگذار، بخش هاي هوايي گزنه، مريم گلي و وسمه و تخم شنبليله به صورت آسياب شده به تنهايي و يا مخلوط هاي مساوي دو و چهار تايي آنها، به ميزان 0.5 درصد وزني به جيره پايه مرغ تخمگذار اضافه شد و در قالب طرح کاملا تصادفي به روش کرت هاي خرد شده با 12 تيمار و 3 تکرار تجزيه و تحليل گرديد. درصد توليد، متوسط توليد روزانه، وزن تخم، خوراک مصرفي و ضريب تبديل غذايي جيره ها در کل دوره و مقاطع 21 روزه مقايسه گرديد. رنگ زرده، کيفيت داخلي و کيفيت پوسته تخم مرغها در کل دوره و مقاطع ماهانه مقايسه شد. استفاده از گياهان دارويي اثر متفاوتي روي صفات توليدي مرغها نداشت (p<0.05). در مقايسه با جيره شاهد، جيره هاي حاوي گزنه-شنبليله موجب کاهش درصد توليد و متوسط توليد روزانه و گزنه –مريم گلي موجب کاهش متوسط توليد تخم گرديدند (p<0.05). مريم گلي و مخلوط چهار گياه درصد توليد و متوسط توليد بيشتري داشتند. افزودني هاي گياهي و ترکيبات دوتايي آنها به جز شنبليله و مخلوط چهار گياه موجب کاهش وزن تخم مرغها شدند (p<0.05). خوراک مصرفي جيره هاي حاوي افزودني ها به ويژه گزنه و شنبليله – وسمه بيشتر از جيره شاهد (p<0.05) و ضريب تبديل غذايي بعضي از آنها نيز بيشتر بود (p<0.05). ضريب تبديل غذايي جيره هاي حاوي مريم گلي و مخلوط چهار گياه معادل جيره شاهد بود. در مقايسه با جيره شاهد، مريم گلي واحد ها و کمتر (p<0.05)، وسمه و شنبليله –مريم گلي رنگ زرده بيشتر (p<0.05) و گزنه – مريم گلي استحکام و ضخامت پوسته بيشتري داشتند (p<0.05). نتايج اين آزمايش نشان داد که مريم گلي و مخلوط چهار گياه در سطح 0.5 درصد جيره مرغ تخمگذار اثر مناسبي روي عملکرد توليد دارند ولي کيفيت پوسته را کاهش مي دهند. براي افزايش واحد هاو، استحکام پوسته و رنگ زرده به ترتيب مي توان از شنبليله، گزنه –مريم گلي و شنبليله – مريم گلي استفاده کرد.

 
کلید واژه: مرغ تخمگذار، گزنه، شنبليله، مريم گلي، وسمه
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 358  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی