نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

تعامل روستاهای الکترونیکی با شهرهای الکترونیکی

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: اخوت محمدرضا,جلالي علي اكبر
 
 
 
عنوان همایش: کنفرانس بين المللي شهر الکترونيک تهران
نوع همایش:  جهاد دانشگاهي
حامی:  جهاددانشگاهی تهران
زمان:  1386دوره 1
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

توسعه روستايي در خود مفاهيمي همچون رشد، توسعه پايدار، عمران و توسعه انساني را در بر دارد. توسعه روستايي فاصله ميان شهر و روستا را کاهش داده و سطح زندگي را در روستاها همانند شهرها ارتقاء مي بخشد. يکي از عواملي که باعث شده است سطح زندگي در روستاها نسبت به شهرها به مراتب پايين تر باشد، عدم دسترسي روستاييان به خدمات عمومي جامعه است. بنابراين يکي از محورهاي اصلي توسعه در روستاها بايد حول محور توسعه دسترسي روستاييان به خدمات عمومي شکل گيرد. در صورتي که دسترسي گسترده روستاييان به خدمات عمومي از جمله خدمات بهداشتي، آموزشي، فرهنگي، اقتصادي و غيره فراهم شود، انگيزه مهاجرت به شهرها تا حد بسيار زيادي کاهش مي يابد. فناوري اطلاعات و ارتباطات ابزاري است که مي تواند براي توسعه دسترسي روستاييان به خدمات عمومي مورد استفاده قرار گيرد. تجارب جهاني در کشورهاي در حال توسعه مويد اين قضيه است. در کشور ما نيز طرح تجهيز ده هزار روستاي کشو ربه دفاتر ارتبااطت و فناوري اطلاعات روستاي با هدف توسعه دسترسي روستاييان به خدمات ارتباطي، پست، پست بانک و خدمات فناوري اطلاعات آغاز شده و تا کنون چندين هزار از روستاهاي کشور به اين دفاتر تجهيز شده اند. يکي از اهداف راه اندازي اين دفاتر ايجاد نقطه اي براي دسترسي روستاييان به خدمات دولتي و عمومي در قالب پيشخوان دولت بوده است. تاکنون خدمات محدودي در قالب الکترونيکي براي دسترسي روستاييان ارايه شده اند و اقدامات گسترده اي نيز براي ارايه خدمات الکترونيکي از طريق دفاتر ارتباطات و فناوري اطلاعات روستايي انجام نشده است. از اين رو برنامه ريزي و اقدام براي بهره گيري از اين دفاتر به منظور ارايه خدمات مورد نياز روستاييان ضروري است.
اين مقاله به نحوه شناسايي و دسته بندي خدمات بخش دولتي و خصوصي به روستاييان استان مي پردازد. با شناسايي اين خدمات و تهيه برنامه عملياتي ارايه آنها، دفاتر ارتباطات و فناوري اطلاعات روستايي استان مي توانند به نقطه واحد ارايه خدمات الکترونيکي دولتي و خصوصي تبديل شوند.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 154   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی