نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

ارایه مدلی در راستای مکان یابی پهنه های حادثه خیز تصادفات جاده ای با استفاده از سیستم اطلاعات مکانی

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: غريبي آرش*
 
 *شرکت انفورماتيک و مطالعات توسعه تهران
 
عنوان همایش: کنفرانس ملي تصادفات و سوانح جاده اي و ريلي
نوع همایش:  دانشگاه آزاد اسلامي
حامی:  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زنجان
زمان:  1388دوره 1
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

يکي از خطرات اصلي که امروزه گريبانگير جان انسانها بوده و موجبات آسيب ها و خسارات غيرقابل جبراني مي شود. تصادفات جاده اي است ايران نيز از اين امر مستثني نبوده و بنابر آمار ارايه گرديده از جمله کشورهايي است که داراي بالاترين نرخ تلفات جاده اي در سطح جهان مي باشد. از اين رو وجود سامانه مديريت بحران جهت کاهش تصادفات جاده اي لازم و ضروري است لذا در تحقيقي، عوامل و پارامترهاي موثر در تصادفات جاده اي در سطح جاده هاي اصلي کشور شناسايي گرديد. بر اساس نتايج حاصل از تحقيق ياد شده به طور کلي عوامل اصلي در ايجاد تصادفات جاده اي عبارتند از: عوامل انساني، اشکالات جاده اي، و اشکالات وسايط نقليه. با توجه به ماهيت مکان محور عامل اشکالات جاده اي به عنوان يکي از مهمترني المان هاي موثر در تصادفات جاده اي که ناشي از دلايل متعددي چون زيرساختارهاي جادهي و عدم در نظر گرفتن استانداردهاي مربوط به آن مي باشد. مقاله حاضر پارامترهايي همچون ارتفاع جاده، شيب جاده، شعاع قوس ها و استقرار در پهنه هاي جغرافيايي مختلف را به عنوان اصلي ترين عوامل ايجاد اين گونه حوادث شناسايي و نهايتا براي هر يک از اين موارد ضرايبي تعيين و مدلي براي شناسايي آنها ارايه نموده است. در پايان نيز با استفاده از اين پارامترها و ضرايب مربوطه، مدل در سطح معابر شرياني اصلي، با بهره گيري از قابليتهاي سيستم اطلاعات مکاني اجرا و پهنه هاي حادثه خيز بر روي نقشه مشخص گرديده است. همچنين نرم افزاري نيز تهيه شده است که احتمال بروز حوادث جاده اي را در هر پهنه نمايش مي دهد.

 
کلید واژه: سيستم اطلاعات مکاني (GIS)، تصادفات جاده اي (Roads Collision)، شناسايي پهنه هاي حادثه خيز در تصادفات جاده اي، مکان يابي تصادفات جاده اي، نرم افزار نمايش احتمال وقوع تصادفات جاده اي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 284   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی