نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسي کيفيت منابع آب زيرزميني دشتهاي مهم استان زنجان بر اساس استانداري هاي آبياري اراضي کشاورزي

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: عبدي پرويز*,داورپناه غلامرضا
 
 *مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي استان زنجان
 
عنوان همایش: همايش زمين شناسي كاربردي و محيط زيست
نوع همایش:  دانشگاه آزاد اسلامي
حامی:  دانشگاه آزاد اسلامي اسلام شهر
زمان:  1386دوره 3
 
چکیده: 

بر اساس مطالعات صورت گرفته امروزه، آب يکي از معضلات توسعه پايدار به شمار مي آيد. با اينکه 75 درصد سطح زمين از آب پوشيده شده، تنها قسمت اندکي از آن بعنوان آب شيرين و قابل استحصال است. کشور ايران از نظر وضعيت آب نسبت به متوسط هاي جهاني در شرايط بحراني تري قرار داشته و جزو مناطق خشک و نيمه خشک جهان است، بطوريکه سهم ايران از کل منايع آب تجديد شونده جهان تنها 0.36 درصد است. يکي از عوامل مهم توسعه يک منطقه، فراهم بودن منابع آب مناسب مي باشد که علاوه بر کميت، وضع کيفي آن نيز با توجه با تاثير بر سلامتي انسانها از اهميت ويژه اي برخوردار است. اطلاع از وضع کيفي آب و روند تغييرات آن از اهميت ويژه اي در برنامه ريزيهاي آتي و مديريت مناسب منابع آب برخوردار است. بر اين اساس تنها راه ممکن براي مقابله با مشکل کمبود آب، استفاده بيشتر و بهينه از منابع آب موجود براي اهداف مختلف است. لذا در اين مطالعه به بررسي وضعيت کيفي منابع آّب زيرزميني دشتهاي مهم استان زنجان از ديدگاه کشاورزي پرداخته شده است. بدين منظور از اطلاعات و داده هاي پارامترهاي کيفي آب آزمايشگاه کيفيت آب سازمان آب استان زنجان و سوابق موجود در اين زمينه استفاده گرديد. بر اساس نتايج اين مطالعه به جزء موارد خاصي که بصورت موردي وجود دارد، بطور کلي مشکل عمده اي از نظر کيفيت آّب آبياري در طول دوره مورد بررسي (1368-81) مشاهده نمي شود و تجزيه و تحليل داده هاي کيفيت شيميايي نمونه هاي جمع آوري نشانگر اينست آبهاي زيرزميني دشتهاي مهم استان داراي آّ با طبقه بندي C2-S1 و C3-S1 و از کيفيت خوب تا متوسط براي مصارف کشاورزي برخوردار مي باشد و از نظر ساير المانها نظير %Na، Mg، Cl، SO4، HCO3 مجموع آنيونها، مجموع کانيونها، TDS (مجموع املاح محلول) و سختي کل نيز در بين سالهاي مورد بررسي مشکلي براي اين نوع کاربرد نشان نمي دهند.

 
کلید واژه: آب زيرزميني، کيفيت آب، آبياري، کشاورزي، استان زنجان
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 201  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی