برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

ارزيابي تاثير فاضلابهاي واحدهاي صنعتي بر آلودگي منابع آب زيرزميني با استفاده از GIS (مطالعه موردي استان زنجان)

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: عبدي پرويز*
 
 *مرکز تحقيقات منابع طبيعي و امور دام استان زنجان
 
عنوان همایش: همايش زمين شناسي كاربردي و محيط زيست
نوع همایش:  دانشگاه آزاد اسلامي
حامی:  دانشگاه آزاد اسلامي اسلام شهر
زمان:  1386دوره 3
 
چکیده: 

يک بررسي اجمالي از شهرکها و نواحي صنعتي موجود در نقاط مختلف کشور نشان مي دهد که نه تنها به مساله آمايش سرزمين چه در مقياس ملي و يا منطقه اي و حتي در شرايط فعلي نيز توجه نشده است بطوريکه در اکثر اين مناطق مطالعات جامع و مناسب از ديدگاه آمايش سرزمين براي مکان يابي مناسب براي احداث آنها صورت نگرفته است. لذا اين امر باعث بروز تدريجي آثار زيست محيطي زيانبار استقرار نامناسب آنها در محيط گرديده است. يکي از اين آثار زيانبار و بسيار خطرناک براي جامعه انساني تاثير منفي و آلودگي ايجاد شده توسط اين واحدها در منابع آب زيرزميني مي باشد که اگر در نظر داشته باشيم که کشور ما بدليل داشتن اقليم خشک و نيمه خشک از نظر تامين منابع آب با محدوديت مواجه بوده و بيش از 6 درصد نياز آبي جامعه از منابع آب زيرزميني تامين مي شود. اهميت توجه به اين موضوع چند برابر خواهد شد. بر اين اساس در اين تحقيق بصورت کلي تاثير استقرار شهرکهاي صنعتي استان زنجان بر آلودگي منابع زيرزميني مورد بررسي قرار مي گيرد. براي اين منظور بعد از جمع آوري داده ها و اطلاعات موجود از واحدهاي صنعتي مستقر در شهرکهاي صنعتي استان موقعيت مکاني قرارگيري آنها بصورت يک لايه اطلاعاتي وارد سيستم GIS گرديد. سپس در يک لايه ديگر موقعيت مکاني منابع آب زيرزميني بصورت سفره هاي آب زيرزميني تهيه شدند و با تلفيق اين دو لايه محدوده هايي که واحدهاي صنعتي بر روي سفره هاي آب زيرزميني قرار گرفته اند را بعنوان نقاط بحراني انتخاب و از نظر تاثير اين واحدها بر آلودگي آبهاي زيرزميني مورد ارزيابي قرار گرفتند.
نتايج بدست آمده از اين تحقيق نشان دهنده استقرار شهرکهاي صنعتي استان بر روي سفره هاي آب زيرزميني و محلهايي که داراي آثار منفي در آلودگي منابع آب زيرزميني مي باشند بوده و گويا اين نکته مي باشد که در مکان يابي براي استقرار اين واحدهاي صنعتي ارزيابي و دقت مناسب صورت نگرفته و بعبارت ديگر مساله آمايش سرزمين رعايت نشده است که اين موضوع به تفضيل مورد بررسي قرار مي گيرد.

 
کلید واژه: آمايش سرزمين، آلودگي، آب زيرزميني، واحد صنعتي، زنجان
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 146  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی