برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی و تحلیل خطر لرزه خیزی شهر سیرجان

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: اصطهباناتي زاده زهرا*
 
 *
 
عنوان همایش: همايش زمين شناسي و محيط زيست
نوع همایش:  دانشگاه آزاد اسلامي
حامی:  دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
زمان:  1387دوره 4
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

با توجه به وقوع زلزله هاي متعدد ويرانگر، فلات ايران يکي از مناطق فعال از نظر لرزه خيزي به شمار مي رود. ايران بخشي از کمربند زلزله خيز آلپ- هيماليا است. بنابراين مطالعه و بررسي زلزله خيزي مناطق مختلف ايران امري لازم و بديهي به نظر مي رسد. منطقه سيرجان در زون دگرگون شده سنندج- سيرجان قرار گرفته است که فعال ترين و نام آرام ترين رون ساختماني ايران بشمار مي آيد. در اين مقاله با استفاده از دو روش آماري- احتمالي و تحليل اقدام به بررسي خطر لرزه خيزي منطقه سيرجان گرديد.
در روش آماري- احتمالي تعيين زلزله طرح با استفاده از آمار زلزله هاي سده بيستم که در گستره اي به شعاع 200 کيلومتري ساختگاه مورد مطالعه روي داده اند، نسبت به احتمال وقوع زلزله با بزرگي مشخص در آينده اقدام مي شود. هدف از اين روش برآورد احتمال وقوع يک زلزله با بزرگي مشخص (بزرگتر از 4 ريشتر) در يک منطقه مي باشد.
بنابراين با استفاده از فرمول هاي موجود ملاحظه مي کنيم که زمين لرزه هايي با بزرگي
Ms=5 ريشتر بيشتر از زمين لرزه هاي با بزرگي Ms=7,8 ريشتر مي دهند.
در روش تحليلي ابتدا با درنظر گرفتن يک شعاع منطقي در اطراف منطقه مورد مطالعه (اغلب 200 کيلومتر) اقدام به شناسايي گسل هاي مهم و اصلي مي گردد و حداکثر بزرگي زمين لرزه گسل هاي فعال منطقه مورد مطالعه، بر اساس روابط تجربي موجود که مبتني بر طول گسل است، محاسبه مي شود. سپس با توجه به فاصله گسل مورد نظر از ساختگاه پرئژه و استفاده از روابط ميرايي مناسب با توجه به اطلاعات آماري و زمين شناسي موجود از منطقه، بيشينه شتاب حاصل از زلزله خيزي هر گسل در ساختگاه پروژه محاسبه مي شود. در نهايت از ميان شتاب هاي حاصل از تمامي گسل هاي منطقه، شتاب حداکثر انتخاب مي گردد. در اين مطالعه از عکسهاي هوايي و نقشه زمين شناسي به مقياس
1/1000000 استفاده شده است. پس از شناسايي 107 قطعه گسل، طول آنها و نزديکترين فاصله هر گسل تا شهر مورد نظر (سيرجان) محاسبه شد. سپس بزرگي زلزله ايجاد شده توسط هر گسل، شدت، شتاب، سرعت، جابجايي افقي و جابجايي قائم ناشي از هر گسل در منطقه از طريق فرمول هاي تجربي تعيين گرديد.
بر اساس محاسبان انجام شده بر روس گسل هاي منطقه مورد مطالعه، بيشترين شدت در سايت مربوط به گسل دهشير- بافت مي باشد. علاوه بر گسل دهشير- افت گسل هاي رفسنجان، داوران، زاگرس و گسيل بردسير- سبزواران نيز داراي شدت قابل ملاحظه در سايت مي باشند (شدت مرکالي اصلاح شده). بيشترين سرعت توسط قطعه اي از گسل دهشير- بافت در نزديگي سيرجان اعمال مي گردد بيشينه شتاب بر حسب
. (g) مربوط به گسل داوران مي باشد. قطعه سوم گسل بردسير- سبزواران با بيشترين شتاب قائم، جابجايي افقي، سرعت قائم، سرعت افقي و جابجايي قائم خطرناک ترين گسل منطقه مي باشد. به طور کلي گسل هاي دهشير- بافت، رفسنجان، باغين، بردسير- سبزواران و گسل هاي مربوط به چين خوردگي زاگرس در جنوب منطقه بيشترين تاثير را بر روي شهر سيرجان خواهند داشت، خصوصا تاثير گسل هاي دهشير- بافت و بردسير- سبزواران قابل ملاحظه مي باشد.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 382   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی