مشخصات مقاله

عنوان: 

ارزيابي اثرات زيست محيطي توسعه کارگاه هاي پرورش آبزيان بر منابع آبي کشور

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: وطن دوست صابر*,بزرگ نيا عباس
 
 *باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد بابل
 
عنوان همایش: همايش زمين شناسي و محيط زيست
نوع همایش:  دانشگاه آزاد اسلامي
حامی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
زمان:  1387دوره 4
 
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

امروزه آبزي پروري به عنوان يکي از مهمترين منابع توليد مواد غذايي مورد احتياج انسان، پذيرفته شده است و متخصصان آن را به عنوان مطمئن ترين راهکار جهت کاهش فشار بر ذخاير آبزيان و صيد بيش از اندازه مي دانند. در دهه آينده آبزي پروري به تنهايي مي تواند بيش از نيمي از نيازهاي انسان به ماهي و ساير آبزيان را در جهان تامين نمايد. پرورش دهندگان آبزيان شيوه احداث مزارع پرورشي را به سمتي سوق داده اند که تعداد بيشتري از آبزيان را در فضاي محدودي پرورش دهند و به اين طريق، بازدهي پرورش را افزايش مي دهند، اما اين توسعه منجر به کاهش کيفيت آب مصرفي در آبزي پروري مي شود و آب خروجي مزارع پرورشي به عنوان منبع آلاينده محيط زيست محسوب مي گردد. مواد زايد بيولوژيک و شيميايي، عوامل بيماريزا، گونه هاي ناخواسته و غير بومي همگي مي توانند از طريق کارگاه هاي پرورش آبزيان وارد اکوسيستم هاي آبي شوند، که در نهايت اثرات منفي زيانباري را بر روي اين اکوسيستم ها بر جاي خواهد گذاشت.
با توجه به اهميت موارد مطروحه صنعت آبزي پروري بايد دائما خود را با پارامترهاي موثر در توسعه پايدار هماهنگ سازد، زيرا در غير اينصورت نتيجه معکوسي را در راستاي توسعه اين صنعت شاهد خواهيم بود.
نتايج بررسي ها و مطالعات نشان داده است که ضرورت دارد تا در راستاي کاهش اثرات زيست محيطي آبزي پروري موارد ذيل مدنظر قرار گرفته شود: بهبود کيفيت مديريت استخرها، چرخش پسابها قبل از ورود به محيط طبيعي، استفاده از فيلترهاي طبيعي براي کنترل و کاهش شدت آلودگي پسابها.

 
کلید واژه: ارزيابي زيست محيطي، توسعه، آبزي پروري، مواد زايد بيولوژيک
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
بازدید یکساله 252   pdf-file
 
tabligh

moavenatelmi
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی