برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی جایگاه تکتونیکی و ماهیت سنگ های گرانیتی مجموعه پلوتونیک ملایر

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: ديوسالار رضا*,توكلي سميه
 
 *دانشگاه تهران
 
عنوان همایش: همايش زمين شناسي و محيط زيست
نوع همایش:  دانشگاه آزاد اسلامي
حامی:  دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
زمان:  1387دوره 4
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

گرانيتهاي ملاير به عنوان بخشي از رخداد پلوتونيسم در محدوده شمال زون سنندج- سيرجان و در موقعيت عرض جغرافيايي 34o 00’-34o 18’ و 48o 30’-48o 52’ واقع شده است. اين توده حلقه ارتباطي بين باتوليت الوند و گرانيتوئيد بروجرد بوده و بررسي ماهيت، منشاء و جايگاه تکتونيکي آن در مقايسه با مناطق ذکر شده و ساير نقاط زون سنندج- سيرجان حائز اهميت مي باشد. با انجام مطالعات متعددي روي تاريخچه تکتونوماگمايي زون سنندج- سيرجان توسط محققين در نقاط مختلف اين زون، تشکيل توده هاي نفوذي به همگرايي ورقه عربي و ورقه ايران همراه با فرورانش نئوتتيس در غرب منطقه سنندج- سيرجان در اواخر ژواراسيک- اويل کرتاسه نسبت داده شده است. بررسي ژئوشيمي عناصر اصلي و فرعي روي سنگ هاي گرانيتي ملاير مشخص شد که اين توده هاي گرانيتي در يک محيط فشارشي همچون حاشيه فعال قاره اي و در منطقه همگرايي ورقه اقيانوسي و قاره اي، در کمان ماگمايي حاشيه قاره تشکيل شده اند. نسبت بالاي LILEs/ HFSEs و آنومالي منفي Sr, Ba, Ta, Nb تائيد کننده ارتباط آنها با منطقه فرورانش و نشانه نقش پوسته در تشکيل و تحول ماگماي گرانيتي است. طيف وسيع ترکيب کاني شناختي در مطالعات پتروگرافي و تنوع مشاهده شده در مطالعات صحرايي و ماهيت کالک- الکالن پتاسيم بالاي آنها تاکيدي است بر شباهت گرانيتهاي ملاير با گرانيت هاي کمان حاشيه قاره اي نوع آندي و در نتيجه نقش ماگماي مافيک گوشته فوقاني و حرکات تکتونيکي در تشکيل و تحول ترکيبي ماگماي منشا آنها. علاوه بر اين حضور توده مافيک در بخش جنوب شرقي گرانيت هاي ملاير و حضور انکلاوهاي ماگمايي مافيک، دايک هاي دلريتي و لامپروفيري متعدد نشانه هايي ديگر از تاثير ماگماي مافيک در تشکيل و تحول گرانيت هاست. بدين ترتيب مي توان نتيجه گرفت که گرانيت هاي منطقه مورد مطالعه در اثر حرکات تکتونيکي و تاثير مستقيم ماگماي مافيک، در يک کمان ماگمايي حاشيه فعال قاره اي و وقوع آناتکسي در رسوبات و مواد پوسته اي تشکيل شده اند.

 
کلید واژه: گرانيتهاي ملاير، ژئوشيمي عناصر کمياب، حاشيه فعال قاره اي، گرانيت هاي نوع آند، ماگماي مافيک
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 52   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی