برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی کیفی آبهای زیرزمینی دشت ساحلی قالقاچی

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: آقازاده نصرت*,اصغري مقدم اصغر,صمدي نرگس
 
 *گروه زمين شناسي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد اروميه
 
عنوان همایش: همايش زمين شناسي و محيط زيست
نوع همایش:  دانشگاه آزاد اسلامي
حامی:  دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
زمان:  1387دوره 4
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

کاهش بارندگي، افت سطح آب زيرزميني و برداشت بي رويه از منابع محدود آب زيرزميني منطقه باعث کاهش آبدهي منابع، نفوذ آب شور به داخل آبخوان و تغيير کيفيت آبها گرديده است. بطوريکه در سالهاي اخير نفوذ آب شور و بالا آمدن آن براثر تخيليه آب شيرين باعث عدم امکان استفاده از چندين چاه در منطقه گرديده است. ميان دشت قالقاچي در فاصله 72 کيلومتري شمال شرقي شهرستان اروميه و در شمال غربي درياچه اروميه واقع شده است. هدف از اين مطالعه بررسي هاي هيدروشيميايي و ارزيابي نفوذ آب شور به آبخوان مي باشد که براي اين منظور پارامترهايي نظير pH و EC و غلظت آنيون و کاتيونهاي اصلي موجود در آبهاي زيرزميني منطقه تعيين گرديد. بررسيها نشان مي دهد که تيپ آبهاي منطقه عمدتا کربنات کلسيک و کلروه سديک بوده و هر چه به نوار ساحلي نزديک تر مي شويم تيپ آب در اثر نفوذ آب شور کلروه سديک مي گردد. بررسي کيفيت آب جهت مصارف شرب و کشاورزي از طريق پارامترها و مقايسه با استانداردها نشان مي دهد که تغييرات کيفي آب براي مصارف مختلف بگونه اي است که به جز نمونه هاي مربوط به منطقه تغذيه و قسمت هاي مياني دشت، کيفيت اکثر آبهاي زيرزميني منطقه براي مصارف شرب و کشاورزي نامناسب مي باشد. در اين مطالعه به منظور ارزيابي نفوذ آب شور دريا به سفره آب زيرزميني منطقه از داده هاي هيدروشيميايي، نسبتهاي مختلف يوني استفاده شد. غلظت و ترکيب يونهاي اصلي نشان دهنده نفوذ آب شور درياچه به سفره ساحلي بوده بطوريکه مقايسه غلظت Cl و مقدار EC به عنوان يک ردياب ساده و مناسب نشان ميدهد که بين اين دو پارامتر ارتباط مثبتي وجود دارد. پايين بودن مقدار نسبت مولي Na/Cl و SO4/Cl آبهاي منطقه از نسبت آب درياچه نشان دهنده نفوذ آب شور بوده که با افزايش ميزان کلر موجود در آبهاي زيرزميني منطقه، ترکيب اين آبها به ترکيب آب درياچه نزديکتر مي شود.

 
کلید واژه: آبخوان ساحلي، دشت قالقاچي، هيدروشيميايي، نفوذ آب شور، کيفيت آب
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 141   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی