برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثیر برخی مواد آلی همراه معدنی بر مقاومت خاک در برابر فرسایش آبی

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: عنايتي كوكب,روستا محمدجواد*,معزي عبدالامير,محمدنيا مهرداد,جوكار لادن
 
 *مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي فارس
 
عنوان همایش: همايش زمين شناسي و محيط زيست
نوع همایش:  دانشگاه آزاد اسلامي
حامی:  دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
زمان:  1387دوره 4
 
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

با توجه به تاثير ساختمان خاک و پايداري خاکدانه ها بر فرسايش پذيري خاک و لزوم افزايش پايداري و مقاومت خاکدانه ها در برابر عوامل فرساينده اي مانند باد و آب، اين تحقيق بر روي نمونه خاک سطحي (عمق 20-0 سانتي متر) جمع آوري شده از اراضي زراعي حساس به فرسايش آبي انجام شد. آزمايش در قالب طرح کاملا تصادفي با 10 تيمار در 3 تکرار اجرا گرديد و تيمارها به شرح زير بودند:
تيمار (
C): شاهد بدون افزودن ماده اصلاح کننده)، تيمار (G): گچ خالص به ميزان يک درصد وزني، تيمار (S): کاه و کلش خرد شده گندم به ميزان يک درصد وزني، تيمار (M): کود دامي به ميزان يک درصد وزني، تيمار (G+S): گچ و کاه و کلش هر کدام به ميزان 1 درصد وزني، تيمار (G+M): گچ و کود دامي هر کدام به ميزان 1 درصد وزني، تيمار (Ce1): سيمان به ميزان 0.3 درصد وزني، تيمار (Ge2): سيمان به ميزان 0.6 درصد وزني، تيمار (Ce3): سيمان به ميزان 0.9 درصد وزني و تيمار (G+Ce3): تيمار گچ به ميزان 1 درصد وزني و سيمان به ميزان 0.9 درصد وزني. رطوبت گلدانها در طول مدت آزمايش در حد 60 درصد ظرفيت زراعي نگهداري شد. نسبت C:N کاه و کلش يا استفاده از کود اوره در حد 50 تنظيم گرديد. يک و چهار ماه پس از اعمال تيمارها با برداشت نمونه هاي 50 گرمي از هر تيمار، ميزان خاکدانه ها با اندازه هاي 53 تا 4000 ميکرومتر به روش لک تر اندازه گيري شد و ميانگين وزن قطر (MWD) آنها محاسبه گرديد.
نتايج نشان داد که در يک ماه بعد از اعمال تيمارهاي آزمايشي، کليه تيمارها باعث افزايش ميانگين وزن- قطر خاکدانه گرديدند ولي اين افزايش ها تنها در تيمارهاي
G+S، S، M، G+M، G+Ce3 و Ce2 در مقايسه با شاهد معني دار گرديدند. چهار ماه بعد از اعمال تيمارها نيز فقط تيمارهاي S، G+S، G+M و M باعث افزايش معني دار MWD در مقايسه با شاهد گرديدند و در اين ميان، تيمارهاي S و G+S تاثير بيشتري در افزايش MWD داشتند به طوري که اين تيمارها ميزان MWD را از 0.153 در شاهد به ترتيب به 0.825 و 0.690 افزايش دادند که اين افزايش ها به ترتيب 4.4 و 3.5 برابر شاهد بود.
بر اساس نتايج اين تحقيق، مي توان استفاده از پسماندهاي آلي مانند کاه و کلش همراه با گچ، کاه و کلش تنها، کودامي همراه با گچ و کود دامي تنها رت براي اصلاح خاک ها و افزايش مقاومت آنها در برابر فرسايش پيشنهاد نمود.

 
کلید واژه: ميانگبن وزن، قطر خاکدانه ها، کاه و کلش، کود دامي، گچ، سيمان، پايداري خاکدانه
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 132   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی