برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

کاربرد GIS در ارزیابی توان اکولوژیکی برای کاربری اکوتوریسم

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: پيرمحمدي زيبا*,فقهي جهانگير,زاهدي اميري قوام الدين,شريفي مرتضي
 
 *دانشکده منابع طبيعي، دانشگاه تهران
 
عنوان همایش: همايش زمين شناسي و محيط زيست
نوع همایش:  دانشگاه آزاد اسلامي
حامی:  دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
زمان:  1387دوره 4
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

امروزه از قابليت هاي سامانه اطلاعات جغرافيايي (GIS) در ارزيابي توان اکولوژيک سرزمين براي کاربري هاي مختلف استفاده مي شود. توانايي اين سامانه در ارتباط با پردازش همزمان اطلاعات مکاني و آمار و ارقام و تلفيق نقشه هاي مختلف، رويهم گزاري نقشه هاي مختلف و توليد نقشه به همراه اطلاعات جديد باعث گرديده تا از اين سيستم در ارزيابي توان اکولوژيک براي کاربري هاي مختلف استفاده شود. از آنجايي که هر توسعه اي در منابع طبيعي بايد برنامه ها و طرح هاي مديريتي و با ناحيه بندي مناسب صورت گيرد، تا بتوانيم در کنار استفاده مردم از منطقه، ارزش هاي طبيعي آن را حفظ کرده و به اين وسيله بهره برداري مستمر از اين مناطق نايل شويم. بهره برداري مستمر از منابع طبيعي تجديد شونده با شناسايي توان اکولوژيک سرزمين ميسر است.
يکي از کاربردهاي جنگل ها نقش تفرجي آنها مي باشد. با توجه به نياز بشر به چنين منابعي براي گذران اوقات فراغت و از طرفي رشد روز افزون صنعت طبيعت گردي به عنوان يک منبع درآمد در بهبود وضعيت اقتصادي و اجتماعي جوامع محلي، ميتوان از اين قابليت جنگل ها منطبق با اصول توسعه پايدار استفاده نمود. در اين مطالعه ارزيابي توان اکولوژيکي سامان عرفي چم حاجي از چنگل کاکارضا (در استان لرستان) براي کاربري اکوتوريسم که پتانسيل هاي منطقه را براي اين کاربري با بهره گيري از سيستم اطلاعات جغرافيايي
(GIS) در سه مرحله شناسايي منابع، تجزيه و تحليل و جمع بندي داده ها انجام گرديد. در ابتدا با توجه به مدل مورد استفاده تهيه نقشه هاي مورد نياز شامل: شکل زمين (شيب، جهت و ارتفاع)، تيپ بندي و تراکم پوشش گياهي، خاکشناسي، زمين شناسي و کاربري اراضي با عمليات ميداني، آزمايشگاهي و استفاده از GIS تهيه گرديدند. در مرحله بعد با تجزيه و تحليل و جمع بندي داده ها بر اساس مدل با بهره گيري از GIS طبقه بندي و تلفيق گرديدند بدين ترتيب نقشه پهنه بندي تفرجي منطقه براي انواع تفرج گسترده، متمرکز و ناحيه حفاظتي تهيه گرديد. نتايج بدست آمده حاکي از گويايي و قابليت بالاي GIS در فرآيند ارزيابي توان اکولوژيکي سرزمين براي کاربري اکوتوريسم مي باشد. بر اساس نتايج بدست آمده بيش از نيمي از سطح منطقه مورد مطالعه براي تفرج گسترده مناسب مي باشد.

 
کلید واژه: ارزيابي توان اکولوژيکي، اکوتوريسم، تفرج گسترده، تفرج متمرکز، GIS
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 276   pdf-file
 آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی