برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

ارزيابي اثرات زيست محيطي استقرار صنايع از ديدگاه مديريت زيست محيطي شهري (مطالعه موردي خرمدشت)

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: نصيري اسماعيل*
 
 *دانشگاه پيام نور، مرکز قيدار
 
عنوان همایش: همايش زمين شناسي و محيط زيست
نوع همایش:  دانشگاه آزاد اسلامي
حامی:  دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
زمان:  1387دوره 4
 
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

ايجاد نواحي صنعتي با توجه به وسعت آنها منجر به برهم زدن تعادل محيط زيست مي شوند. احداث اينگونه نواحي منجر به تغييرات اساسي در سيماي محيط زيست منطقه مي گردد.
ناحيه صنعتي خرمدشت در زميني به مساحت 120 هکتار با 1016 واحد کارگاهي صنعتي در 30 کيلومتري شرق تهران براي احداث واحدهاي صنعتي در سال 1365 احداث گرديد.
اين مقاله با روش تحقيق اسنادي و پيمايشي و پرسش گري ميداني و با کمک نرم افزار
SPSS به بررسي تاثيرات زيست محيطي ناشي از استقرار صنايع از ديدگاه مديريت زيست محيطي شهري در ناحيه صنعتي خرمدشت پرداخته است.
بررسي هاي اين مقاله نشان مي دهد که از ديدگاه مديريت زيست محيطي استقرار واحدهاي صنعتي در ناحيه صنعتي خرمدشت، اثرات زيست محيطي نامطلوب متعددي بر ناحيه مورد مطالعه داشته است توليد آلاينده هاي زيست محيطي سلامت انسان و بهداشت محيط را تهديد کرده به طوري که بر اساس استاندارد
COD، آلودگي آب آشاميدني ناحيه بيش از 55 برابر و آلودگي آب مصرفي کشاورزي بيش از 40 برابر حد استاندارد است.
پساب و فاضلاب توليد شده خرمدشت عمدتا بدون تصفيه مستقيما وارد مسيلهاي طبيعي مي شود که موجب بروز آلودگي هاي زيست محيطي و افزايش امراض و بيماريهاست اين ناحيه صنعتي روزانه به ميزان
828/000 ليتر آب مصرف و 269/480 ليتر فاضلاب دارد که به صورت مستقيم وارد مسيلهاي داخل منطقه با چاه هاي جذبي مي گر.
اين ناحيه به دليل متکي بودن به چاه زيرزميني، جهت تامين آب شرب، و وجود چاه هاي جذبي، جهت دفع فاضلاب، استعداد آلودگي آب هاي زيرزميني را دارد. از طرفي ديگر عبور و مرور وسايل نقليه موتوري از حاشيه جنوبي خرمدشت در مجموع در هر روز 5 تن
Co و 21 تن Sox و 2 تن NOX و 2 تن HOC، 3.2 تن ذرات معلق از بخشهاي حمل و نقل، منابع ثابت، صنايع، دفع مواد زايد و ساير منابع وارد هواي منطقه مي شود.
بخش قابل توجهي از مواد زايد صنايع کارگاهي خرمدشت را پسماندهاي صنعتي تشکيل مي دهد که در زمره مواد زايد خطرناک مي باشد. اين گروه از مواد خطرهاي زيست محيطي فراواني براي انسان دارند. لذا لزوم توجه به مديريت زيست محيطي شهري را بيشتر مي کند.
اين مقاله از ديدگاه مديريت زيست محيطي شهري بارهاي زيست محيطي اين شهرک را در گروه حمل و نقل انتقال خطوط، آلودگي هوا، آب، زباله و ضايعات و مصرف انرژي تقسيم بندي نموده است که با بررسي مسايل ذکر شده نتايج و پيشنهادهايي براي بهبود کيفيت زيست محيطي خرمدشت را ارايه نموده است.
نتايج حاکي از آن است که به لحاظ عدم مديريت زيست محيطي شهري در ناحيه صنعتي خرمدشت، مشاغل کمبود آب، ورود فاضلاب هاي صنعتي شهري و صنعتي به مسيلهاي طبيعي- عبور جاده ترانزيتي تهران- رودهن از مجاورت ناحيه صنعتي خرمدشت و نبود فضاهاي سبز مناسب و کافي، معضلات زيست محيطي عمده اي براي ناحيه صنعتي خرمدشت به وجود آمده است.

 
کلید واژه: اثرات زيست محيطي، مديريت زيست محيطي، صنايع، بارهاي زيست محيطي، خرمدشت
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 151   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی