برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

ارزیابی مصرف بهینه کود نیتروژن در زراعت کلزای بهاری در راستای کاهش آلودگی اکوسیستم زراعی

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: ثاني بهزاد*
 
 *دانشگاه آزاد اسلامي، واحد شهريار، شهر قدس
 
عنوان همایش: همايش زمين شناسي و محيط زيست
نوع همایش:  دانشگاه آزاد اسلامي
حامی:  دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
زمان:  1387دوره 4
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

زراعت کلزا (Brassica napus) نياز فراواني به نيتروژن دارد که به طور قابل توجهي بيشتر از آن چيزي است که در بيشتر خاکها تامين مي شود و بنابراين استفاده از کود نيتروژن براي توليد عملکرد بهينه ضروري مي باشد. افزايش مصرف نيتروژن ميزان پروتئين را افزايش داده، بنابراين فعاليت فتوسنتزي بشتري مي گردد و در نهايت تاثير همه جانبه آن در صورت نبودن ساير عوامل محدود کننده، منجر به افزايش سريع رشد گياه خواهد گرديد. لذا همبستگي بين کاربرد مقادير بيشتر نيتروژن و عملکرد بالا وجود دارد. ولي با کاربرد بيش از حد نيتروژن نسبت بيشتري از مواد فتوسنتزي به تشکيل پروتئين اختصاص يافته و پتانسيل توليد هيدروکربن ها کاهش مي يابد که اين عامل به طور مشخص در کلزا باعث کاهش ميزان روغن مي گردد. بسته به شرايط اقليمي، اگر کود نيتروژن خيلي زود استفاده شود، خطر اينکه قبل از جذب توسط گياه وارد آبهاي زيرزميني و موجب آلودگي آب گردد، وجود دارد. و همچنين در استفاده دير هنگام ممکن است گياه قادر به استفاده موثر از آن براي توليد دانه نگردد. همچنين کاربرد نيتروژن در دو مرحله يعني مصرف نيمي از کود در هنگام کاشت و نيميديگر در مرحله روزت نسبت به کاربرد تمامي نيتروژن در موقع کاشت علاوه بر کاهش آلودگي خاک در اثر نشت نيتروژن اضافي به داخل خاک، عملکرد بالاتري نيز توليد مي نمايد. اين تحقيق با تقسيط کود نيتروژن به نسبت هاي 100-0، 75-25، 50-50، 0-100 به بررسي شاخص کمي و کيفي دو رقم کلزاي بهاره از طريق اندازه گيري نيتروژن موجود در زهکش آب مزرعه و تعيين فرمول کودي مناسب در يک اکوسيستم زراعي (Agroecosystem) با توجه به کمترين ميزان آلودگي خاک و آب در منطقه شهريار مي پردازد.

 
کلید واژه: اکوسيستم زراعي، تقسيط نيتروژن، ارقام کلزا
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 99   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی