نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

معرفی روشی جهت تعیین پارامترهای ژئومکانیکی واقعی منطقه به کمک روشهای عددی

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: نوريان مجيد*,شهريار كوروش
 
 *
 
عنوان همایش: كنفرانس مهندسي معدن ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن مهندسی معدن ایران
زمان:  1383دوره 1
 
چکیده: 

در بعضي از موارد در زمان ايجاد يك سازه، اندازه گيري هاي ژئومكانيكي صحرايي صورت مي گيرد که علاوه بر بررسي پايداري سازه، در ارزيابي مجدد اطلاعات زمين شناسي و پارامترهاي ژئوتکنيکي ورودي طراحي نيز از آنها استفاده مي شود. در اين مقاله با فرض داشتن منحني هاي همگرايي بدست آمده از نتايج ابزاربندي، روشي بكار گرفته شده كه مي توان توسط آن و با بكارگيري روشهاي عددي، پارامترهاي ژئومكانيكي واقعي منطقه را با تحليل رفتار خروجي بدست آمده، پيش بيني كرد. در اين روش با تکيه برتکنيک هاي تحليل برگشتي، از روش سعي و خطا استفاده مي شود، بطوريكه با معرفي خصوصيات و پارامترهاي قطعي مدل (نظير هندسه مدل، شرايط مرزي و ...) و در نظر گرفتن پارامترهاي مجهول (نظير چسبندگي و زاويه اصطکاک داخلي)، مدلهاي مختلفي توسط يك برنامه عددي ساخته مي شود. روند ساخت مدل تا مشابه ساختن منحني هاي همگرايي مدل ساخته شده با منحني هاي همگرايي بدست آمده از نتايج ابزاربندي ادامه مي يابد تا شرايط براي هر دو منحني يکسان شود. در نهايت با مقايسه بين منحني هاي همگرايي و تاييد مدل نهايي ساخته شده، پارامترهاي ژئومکانيکي منطقه تعيين مي شود. در ادامه اين مقاله ضمن تشريح روش مذكور به نحوه بكارگيري اين روش در تعيين پارامترهاي ژئومکانيکي واقعي تونل انتقال آب لواسان تهران پرداخته كه يك برنامه عددي به روش تفاوت محددود شده است. در اين قسمت از نرم افزار FLAC 4.0 مي باشد، استفاده شده است.

 
کلید واژه: مكانيك سنگ، روشهاي عددي، پارامترهاي ژئومكانيكي، تحليل برگشتي، تونل
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 90   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی