برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تخمین ذخیره کانسار با تکنیک شبکه عصبی مصنوعی

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: شهابي فر مريم*
 
 *تهران، اول خیابان اسکندری جنوبی، کوچه امید، پلاک 28، طبقه سوم، کدپستی: 13199
 
عنوان همایش: كنفرانس مهندسي معدن ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن مهندسی معدن ایران
زمان:  1383دوره 1
 
چکیده: 

در مقاله حاضر از تکنيک شبکه عصبي مصنوعي براي تخمين ذخيره يک کانسار واقع در ايران مرکزي استفاده شده است .در اين کانسار داد ه ها فقط از نوع گمانه است و داده هاي تونل و ترانشه در دسترس نمي باشد. در کل تعداد 57 حلقه چاه در نظر گرفته شده اند .براي ارزيابي شبکه طراحي شده، داده هاي چهارچاه به طور کامل بعنوان داده هاي مجموعه اعتبارسنجي انتخاب شدند و مابقي گمانه ها براي مجموعه داده هاي آموزشي در نظر گرفته شدند. يک سري از شبکه هاي پرسپترون) شبکه با تغذيه پيشرو (با پارامترهاي متفاوت آموزش داده شدند و در نهايت پارامترهايي براي شبکه در نظر گرفته شد که پاسخ شبکه آموزش ديده براي داده هاي سري اعتبارسنجي به پاسخ واقعي نزديکتر بود. پس از آموزش شبکه عصبي توسط باقي داد هها، صحت تخمين داد ههاي اعتبارسنجي73  درصد بدست آمد .شبکه آموزش ديده براي تخمين کل بلوک ها در فضاي تخمين به کار رفت به طوريکه عيار هر بلوک برابر ميانگين عيار تخمين زده شده 25 زير بلوک قرار گرفت .منحني عيار-  تناژ به ازاي مقادير مختلف عيار حد ترسيم گشت و همچنين امکان ترسيم پلان هاي طبق هبندي کانسنگ و باطله در افقهاي مختلف ( 73افق و هر يک با ضخامت 5 متر) وجود دارد .بر اساس اين تخمين تناژ در کانشار هفت ميليون تن با عيار متوسط 7.86% با در نظر گرفتن عيار حد چهار درصد بدست آمد.

 
کلید واژه: تخمين ذخيره، شبکه عصبي مصنوعي، شبکه پرسپترون، شبکه با تغذيه پيشرو، فضاي تخمين
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 105   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی