برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تحلیلی بر رابطه احساس امنیت شهروندان و عملکرد پلیس موردشناسی: کلانتری 14 شهر زاهدان

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: ابراهيم زاده عيسي*,ياري منير,فراهاني راضيه,صحرايي احمد
 
 *دانشگاه سيستان و بلوچستان
 
عنوان همایش: همايش ملي شهرهاي مرزي و امنيت، چالش ها و رهيافت ها
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  دانشگاه سیستان و بلوچستان
زمان:  1391دوره 1
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

امنيت يک نياز اوليه براي زندگي اجتماعي است و جزء مهمي از حقوق شهروندي محسوب مي گردد، تامين امنيت و افزايش احساس امنيت شهروندان از مهم ترين وظايف و تکاليف حکومت (دولت) به حساب مي آيد، زيرا انسان ايمن، سرشار از انگيزه است و براي هر گونه پيشرفت، مستعد و مهيا مي باشد و همواره به باروري، تجربه هاي تازه و کشف مسائل جديد نيازمند است. با توجه به اينکه عملکرد پليس به عنوان ابزار کنترل بيروني افراد مي تواند در ايجاد احساس امنيت اجتماعي موثر باشد، هدف از اين پژوهش بررسي احساس امنيت شهروندان زاهدان با تاکيد بر عملکرد پليس مي باشد. روش پژوهش پيمايشي است که با ابزار پرسشنامه 126 نفر از شهروندان در حوزه کلانتري 14 شهر زاهدان در سال 1390 به روش خوشه اي انتخاب، و پرسشنامه نزد آنها توزيع و تکميل گرديد. براي تحليل داده ها از آزمون هاي آماري T-test، تحليل واريانس يکطرفه (Anova) و آزمون همبستگي پيرسون استفاده شده است. نتايج پژوهش نشان دهنده آن است که احساس امنيت در بين شهروندان در حد خيلي کم وجود دارد. البته از نظر توزيع جنسي، مردان احساس امنيت بيشتري نسبت به زنان دارند، گرچه بين گروه هاي مختلف سني و احساس امنيت رابطه معناداري وجود ندارد. بدين معنا که افراد در گروه هاي سني متفاوت احساس امنيت يکساني دارند. اما عليرغم اينکه بين رفتار حرفه اي پليس با احساس امنيت رابطه معناداري وجود ندارد ولي توانمندي و فعاليت اجتماعي پليس رابطه مستقيمي با افزايش احساس امنيت در ميان شهروندان زاهداني دارد.

 
کلید واژه: امنيت، احساس امنيت، عملکرد پليس، شهروندان زاهدان
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 143   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی