برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی ارتباط فاکتورهای تولیدمثل با سرطان پستان در بیماران بیمارستان سیدالشهدا اصفهان

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: تذهيبي مهدي,بابازاده شادي,دهقاني محسن
 
 
 
عنوان همایش: كنگره ملي زيست شناسي و جنبه هاي كاربردي سلول هاي بنيادي
نوع همایش:  جهاد دانشگاهي
حامی:  جهاد دانشگاهی، واحد مشهد
زمان:  1390دوره -
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

مقدمه: سرطان پستان شايعترين نوع سرطان در زنان ايران است که وضعيت آن در ايران شبيه بسياري از کشورهاي جهان مي باشد. شناخت عوامل خطرساز و عوامل زمينه ساز ابتلا به سرطان پستان در بين زنان بسيار ضروري است. لذا از آنجايي که بسياري از اين عوامل خطر سرطان پستان قابل تغيير هستند مي توان با انجام مداخلات، شيوع آن ها را در سطح جامعه تغيير داد. هدف از انجام اين پژوهش پي بردن به نقش عوامل خطر مربوط به توليد مثل و باروري در ايجاد سرطان پستان در زنان استان اصفهان و به تبع آن تعيين گروه هاي پرخطر (High risk) مي باشد.
روش ها: اين بررسي، يک مطالعه مورد - شاهدي مي باشد. گروه مورد شامل 216 زن مبتلا به سرطان پستان بستري در بيمارستان سيدالشهدا اصفهان و همين تعداد گروه شاهد وارد مطالعه شدند. تشخيص سرطان براي تمامي نمونه ها از طريق تشخيص هيستوپاتولوژي صورت گرفت. اطلاعات افراد مبتلا به سرطان پستان شامل سن اولين قاعدگي، سن اولين حاملگي، وضعيت يائسگي، وضعيت شيردهي، سابقه سقط، تعداد زايمان و سن افراد از طريق مصاحبه و پرونده هاي پزشکي بيماران استخراج گرديد. روش نمونه گيري مورد استفاده در اين بررسي براي هر دو گروه مورد و شاهد از نوع نمونه گيري غيراحتمالي در دسترس
(convenience) بود. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از آزمون هاي کاي اسکوئر، t-test، نسبت شانس و مدل رگرسيون لجستيک انجام گرفت.
يافته ها: 40% از زنان مبتلا به سرطان پستان سابقه سقط، 58% آنان سابقه مصرف قرص هاي ضدبارداري و 10% افراد سابقه درمان نازايي را ذکر کردند. ميانگين و انحراف معيار سن ازدواج و سن اولين قاعدگي بيماران به ترتيب
18.77±5.09 و 13.65±1.70 بود. در تحليل چند متغيره مشخص شد که داشتن تعداد فرزندان کمتر با خطر ابتلا به سرطان پستان همراه بوده است (p= 0.01). بين ساير فاکتورهاي اندازه گيري شده (سن اولين زايمان، سن ازدواج، سن اولين قاعدگي، سابقه سقط، سابقه مصرف قرص هاي ضد بارداري و وضعيت يائسگي) و سرطان پستان ارتباط معني دار آماري پيدا نشد.
بحث و نتيجه گيري: عوامل موثري که قابليت تغيير دارند مي توانند مورد توجه مداخلات مبتني بر جامعه و برنامه ريزي مداخلات پيشگيري قرار گيرند. با توجه به نتايج مطالعه حاضر، توجه به وضعيت باروري و ازدواج زنان در پيشگيري از ابتلا به سرطان پستان در زنان ايران اهميت دارد و ارائه طرح هاي مداخله اي ضروري مي باشد.

 
کلید واژه: سرطان پستان، فاکتورهاي توليدمثل، اصفهان
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 127  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی