برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

سلول های بنیادی ترشح کننده آنتاگونیست های Wnt، راهی برای درمان سرطان کولون

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: ح. نجفي هادي,ه. محمودي هانيه,سلطاني بهرام
 
 
 
عنوان همایش: كنگره ملي زيست شناسي و جنبه هاي كاربردي سلول هاي بنيادي
نوع همایش:  جهاد دانشگاهي
حامی:  جهاد دانشگاهی، واحد مشهد
زمان:  1390دوره -
 
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

مقدمه: «Wnt ها» خانواده بزرگي از ليگاندهاي ترشحي گليکوپروتييني هستند که از طريق بر هم کنش با گيرنده هاي خود در سطح سلولهاي هدف باعث تنطيم فرآيند هاي مختلفي در طي روند تکاملي سلول مي شوند. فعاليت غير طبيعي مسير سيگنالي Wnt نقش مهمي بعنوان نيروي پيشبرنده اصلي در نقايص تکاملي و تومور زايي دارا مي باشد بطوريکه اکثر موارد مربوط به سرطان کولون با نقص در مسير سيگنالي Wnt همراه هستند. سلولهاي سرطاني کولون که داراي فعاليت بالاي Wnt هستند خصوصيات يک سلول بنيادي (سلولهاي بنيادي سرطان) را به خود گرفته و قادر به توليد مجدد تومور بعد از درمان مي شوند. از آنجايي که فعاليت بالاي مسير سيگنالي Wnt يکي از مکانيسم هاي اصلي تومورزايي در کولون مي باشد، شناسايي مهارکننده هاي اين مسير در درمان سرطان کولون مفيد خواهد بود.
روش ها: اگر چه تاکنون بسياري از آنتاگونيست هاي
Wnt شناسايي شده اند، بررسي در جهت يافتن آنتاگونيست هاي جديد اخيرا در گروه ژنتيک دانشکده علوم زيستي دانشگاه تربيت مدرس در دست انجام است. براي بررسي ميزان پايداري سلولهاي ترانسفکت شده نيز توانايي حيات، آپوپتوز و قابليت تهاجمي بودن آنها مطالعه گرديد. توانايي آنتاگونيست هاي Wnt در مهار فعاليت مسير سيگنالي Wnt با آزمايشاتي که بر مبناي بيان ORF مربوط به پروتيين سبز فلويورسان واقع در پايين دست پروموتور ژن b-کاتنين، که بطور معمول با مسير سيگنالي Wnt تنظيم مي شود، بررسي گرديد.
يافته ها: فعاليت بيش از حد مسير سيگنالي
Wnt بوسيله آنتاگونيست هاي Wnt، که از سلولهاي بنيادي خاصي ترشح مي شوند قابل کنترل خواهد بود.
بحث و نتيجه گيري: تزريق حين عمل رده تخصصي شده اي از سلولهاي بنيادي با قابليت ترشح آنتاگونيست هاي محلول به توده سرطاني به درمان سرطان کولون کمک خواهد کرد. در اين راستا، سلولهاي بنيادي از لحاظ ژنتيکي به سلولهاي ترشح کننده اي تغيير داده مي شوند که در حين عمل و با تزريق يا کاشت آنها در توده توموري، به بيان و ترشح آنتاگونيست هاي
Wnt ادامه داده و اين آنتاگونيست ها را به توده سرطاني کولون که حاوي سلولهاي بنيادي سرطاني نيز هستند وارد مي کنند.

 
کلید واژه: سلولهاي بنيادي، مسير Wnt، آنتاگونيست، سرطان کولون، پروتيين ترشحي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 99  
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی