برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسي توانائي تکثير و کلني زايي سلول هاي بنيادي مزانشيم مغز استخوان استخراج شده از رتهاي تيمار شده با سديم ارسنيت

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: محسني سوگند,شجاع فر الهام,سليماني مهرنجاني ملك,آبنوسي محمدحسين,مهديه نجف آبادي مجيد
 
 
 
عنوان همایش: كنگره ملي زيست شناسي و جنبه هاي كاربردي سلول هاي بنيادي
نوع همایش:  جهاد دانشگاهي
حامی:  جهاد دانشگاهی، واحد مشهد
زمان:  1390دوره -
 
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

مقدمه: سديم آرسنيت يکي از آلاينده هاي محيط زيست است که به دليل ايجاد استرس اکسيداتيو در سلول موجب القاي آپوپتوزيس مي شود. ويتامين E يک آنتي اکسيدان قويست که استرس اکسيداتيو را در سلول ها مهار مي کند. سلول هاي بنيادي مزانشيم در مغز استخوان و ساير بافت هاي اسکلتي مي باشد اين سلول ها در ترميم بافت ها شرکت مي کنند. از آنجا که امروزه آب و مواد غذائي متعددي به سديم آرسنيت آلوده شده اند و بدين ترتيب احتمال آلودگي سلولهاي بنيادي بالغ با اين آلاينده زيست محيطي از طريق تغذيه وجود دارد لذا در مطالعه حاضر پس از تيمار رت هاي بالغ با سديم ارسنيت و همچنين ويتامين E به طور جداگانه و همزمان تاثير اين آلاينده و اثر بازدارندگي ويتامين E را بر سلول هاي مزانشيم مغز استخوان استخراج شده از اين رت هاي مورد بررسي قرار گرفت.
روش ها: تعداد 12 سر رت نر بالغ از نژاد ويستار به 4 گروه
(n=3) کنترل، سديم آرسنيت (8 mg/Kg/day)، ويتامين (100 mg/Kg/day) E و سديم آرسنيت ويتامين E تقسيم و به مدت 70 روز تيمار شد. پس از بيهوش کردن رت ها مغز استخوان با روش فلش اوت در محيط کشت DMEM حاوي FBS %15 و پنسيلين - استرپتومايسين استخراج و در انکوباتور CO2 در دماي 37 درجه سانتي گراد نگهداري شد. براي محاسبه توانائي تکثير در هر گروه تعداد معيني از سلول ها در پليت هاي کشت براي مدت 5 روز کشت و سپس سلول ها مورد شمارش قرار گرفت. سپس مجددا در هر گروه تعداد معيني از سلول ها در پليت هاي کشت براي مدت 14 روز کشت و توسط رنگ آميزي کريستال ويولت تعداد کلني مورد شمارش قرار گرفت. ويژگي هاي مورفولوژيکي هر چهار گروه توسط رنگ آميزي فلورسنس هوخست، پروپيديوم ايودايد و اکريدين اورانژ بررسي شد. داده هاي بدست آمده با استفاده از روش آماري آناليز واريانس يکطرفه و تست Tukey مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت و تفاوت ميانگين ها در سطح p<0.05 معني دار در نظر گرفته شد.
يافته ها: تعداد سلول ها و کلني ها در گروه سديم آرسنيت نسبت به گروه کنترل کاهش معني داري داشت
(P<0.05) . در گروه تيمار همزمان سديم ارسنيت با ويتامين E تعداد سلول ها نسبت به گروه تيمار با سديم آرسنيت افزايش معني داري را در حد گروه کنترل نشان داد (P<0.05). در بررسي هاي مورفولوژيکي سلول ها تغيير قابل توجهي مشاهده نشد.
بحث و نتيجه گيري: چنانچه داده ها نشان داد سديم آرسنيت توانست موجب کاهش معني دار ميزان تکثير و قدرت کلني زائي سلولها شود. اين کاهش مي تواند در نتيجه ايجاد استرس اکسيداتيو و اختلال در روند بيان ژن هاي دخيل در سيکل سلولي توسط سديم آرسنيت باشد. از طرفي ويتامين
E توانست در گروه تيمار همزان رت ها با سديم آرسنيت و ويتامين E تا 72 درصد تاثير اين آلاينده را بر توانائي کلني زائي مرتفع و همچنين باعث جبران کاهش قدرت تکثير سلولها توسط سديم آرسنيت شود. بعنوان نتيجه گيري مي توان پيشنهاد کرد که از قابليت اين ويتامين براي بر طرف کردن اثر مسمويت ناشي از سديم آرسنيت استفاده شود.

 
کلید واژه: سديم آرسنيت، ويتامين E، رت، سلولهاي بنيادي مزانشيم
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 69  
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی