برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

سلول هاي بنيادي مزانشيمي به عنوان تنظيم کننده هاي ايمني در پيوند کليه

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: قادريان سيدمحمدحسين,جمشيدي جواد,يزدان پناه قاسم,اكبرزاده نجار رضا
 
 
 
عنوان همایش: كنگره ملي زيست شناسي و جنبه هاي كاربردي سلول هاي بنيادي
نوع همایش:  جهاد دانشگاهي
حامی:  جهاد دانشگاهی، واحد مشهد
زمان:  1390دوره -
 
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

مقدمه: سلول هاي بنيادي مزانشيمي توانايي تنظيم پاسخ هاي سلول هاي ايمني و بازساخت بافت آسيب ديده را دارند. در اين مطالعه ما توانايي تنظيم کنندگي ايمني اين سلول ها را بر روي سلول هاي تک هسته اي خون محيطي بيماران تحت پيوند کليه بررسي کرديم.
روش ها: سلول هاي تک هسته اي خون محيطي از نمونه هاي خون بيماران براي کشت هم زمان با سلول هاي بنيادي مزانشيمي جدا شدند. رد احتمالي کليه پيوند شده در بيماران به مدت 3 ماه پيگيري شد. سلول هاي بنيادي مزانشيمي از بافت چربي انساني حاصل از ليپوساکشن جدا شدند و به وسيله آناليزهاي فلوسايتومتري مشخص شدند.
PBMCs بلافاصله با MSCs جدا شده در واکنش توام لنفوسيتي، کشت هم زمان داده شدند.
يافته ها:
MSCs هاي جدا شده با آناليز فلوسايتومتري براي مارکرهاي سطحي سلول هاي بنيادي مزانشيمي شامل CD29، CD44، CD90 و CD105 که زمينه مثبت داشتند و CD45 با زمينه منفي، بررسي شدند. اين سلول ها هم چنين توانايي تمايز به رده هاي چربي و استخوان را داشتند. بيماران مورد مطالعه همگي براي اولين بار پيوند کليه را دريافت مي کردند. تفاوت معني داري در فاکتورهاي سن، جنسيت، مصرف الکل و کشيدن سيگار وجود نداشت. بيماران مبتلا به عفونت هاي ويروسي به دليل احتمال ايجاد تغييرات در ژنوم آنان از مطالعه خارج شدند. تکثير سلول هاي ايمني (PBMCs جداشده) به دنبال پيوند آلوژنئيک کليه به طور معني داري توسط MSCs در واکنش توام لنفوسيتي مهار شد.
بحث و نتيجه گيري: در مطالعه حاضر، ما نشان داديم که سلول هاي بنيادي مزانشيمي مي توانند توانايي تنظيم پاسخ هاي ايمني را حاصل از عدم تطابق
MHC داشته باشند که اين توانايي مي تواند تاثير مثبت در موفقيت پيوند اندام داشته باشد. بسياري از مطالعات، تنظيم ايمني توسط MSCs را در محيط هاي in vivo و in vitro نشان داده اند که اين توانايي را در رابطه با ترشحات MSCs مي دانند. علاوه بر توانايي بازساختي MSCs، تنظيم ايمني اين سلول ها مي تواند موثر در کاهش رد ارگان هاي پيوند شده و کاهش مصرف داروهاي مهار کننده سيستم ايمني باشد. مطالعات آينده نيازمند ارزيابي مکانيسم هاي تنظيم ايمني توسط سلول هاي بنيادي مزانشيمي در پيوند اندام مي باشند.

 
کلید واژه: سلول هاي بنيادي مزانشيمي، سلول هاي تک هسته اي خون محيطي، پيوند کليه، تنظيم ايمني
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 89  
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی