برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی اثرات سمیت سلولی مشتق بنزو ایمیدازول بر روی سلول های 5637 در شرایط in vitro

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: حسن زاده حليمه,مقدم متين مريم,بهرامي احمدرضا,بهنام رسولي فاطمه,رحيمي زاده محمد,عشقي حسين,شيري علي,صداقت پريسا
 
 
 
عنوان همایش: كنگره ملي زيست شناسي و جنبه هاي كاربردي سلول هاي بنيادي
نوع همایش:  جهاد دانشگاهي
حامی:  جهاد دانشگاهی، واحد مشهد
زمان:  1390دوره -
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

مقدمه: اصلي ترين نوع سرطان مثانه، کارسينوماي سلول هاي ترانزيشنال (TCC) است که به عنوان دومين سرطان شايع ادراري-تناسلي محسوب مي شود. اگرچه رويکردهاي درماني گوناگوني براي مقابله با اين سرطان در دسترس مي باشند، با اين وجود اين نوع بدخيمي به رژيم هاي شيمي درماني کنوني مقاومت نشان مي دهند؛ بنابراين تمايل فراواني براي يافتن ترکيبات موثر و جديد براي درمان اين سرطان وجود دارد. هدف از پژوهش حاضر، بررسي اثرات سمي 2 و 4-متوکسي فنيل-بنزوايميدازول، ترکيب سنتز شده توسط چندين واکنش بر روي سلول هاي کارسينوماي مثانه (5637) با استفاده از تست MTT مي باشد.
روش ها: براي تعيين
IC50 اين ترکيب، سلول هاي 5637 با غلظت هاي مختلفي از آن (10، 20، 40، 160، 80 ميکرو گرم/ميلي ليتر) تيمار شده و در بازه هاي زماني 24، 48 و 72 ساعت مورد بررسي قرار گرفتند. به منظور حذف اثرات سمي DMSO که به عنوان حلال مورد استفاده قرار گرفته بود، گروه هاي کنترلي که حاوي مقادير مساوي DMSO با هر يک از گروه هاي مورد آزمايش بودند، نيز بررسي شدند.
يافته ها: تست MTT که بر اساس فعاليت آنزيم هاي ميتوکندريايي سلولهاي زنده استوار است، نشان داد که IC50 ترکيب 2 و  4-متوکسي فنيل-بنزوايميدازول، بر روي سلول هاي 5637، 120، 125 و 50 ميکروگرم/ميلي ليتر، به ترتيب بعد از 24، 48 و 72 ساعت بود. مشاهدات مورفولوژيک نيز نشان دادند که در مقايسه با گروه کنترل، گرانولاسيون هاي سيتوپلاسمي شديدي به خصوص بعد از تيمار 72 ساعته سلول ها با غلظت 50 ميکروگرم/ميلي ليتر از اين ترکيب، قابل مشاهده بودند.
بحث و نتيجه گيري: ترکيب 2 و  4-متوکسي فنيل-بنزوايميدازول، يک ماده سنتزي با اثرات سمي بر روي سلول هاي کارسينوماي مثانه است. مطالعات آينده نيازمند بررسي مکانيسم اين سميت سلولي و همچنين بررسي اثرات احتمالي ضد سرطاني اين ترکيب در شرايط in vitro و in vivoمي باشد.

 
کلید واژه: 2-(4-chlorophenyl)-1H-benzo[d]imidazole ،سميت سلولي، سرطان مثانه
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 87  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی