برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

مقایسه ویژگی های فنوتیپی و ژنوتیپی سلولهای بنیادین مشتق از خون قاعدگی انسان با سلولهای بنیادین مشتق از مغز استخوان

نوع ارائه: سخنراني
نویسنده: خانجاني سايه,عدالت خواه هاله,خان محمدي منيژه,طالبي سعيد,زرناني اميرحسن,آخوندي محمدمهدي,کاظم نژاد سميه
 
 
 
عنوان همایش: كنگره ملي زيست شناسي و جنبه هاي كاربردي سلول هاي بنيادي
نوع همایش:  جهاد دانشگاهي
حامی:  جهاد دانشگاهی، واحد مشهد
زمان:  1390دوره -
 
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

مقدمه: در مطالعات اخير خون قاعدگي به عنوان يک منبع غني از سلول هاي بنيادين معرفي شده است که به دليل دسترسي آسان، سهولت و عدم تهاجمي بودن روش نمونه گيري مورد توجه محققين قرار گرفته است. وليکن جهت تعيين ماهيت سلول هاي بنيادين مشتق از خون قاعدگي (MenSCs)، بررسي ويژگي هاي فنوتيپي و ژنوتيپي اين سلول ها الزامي است. هدف اين مطالعه بررسي تفاوت هاي فنوتيپي، ژنوتيپي و تکثيري سلولهاي بنيادين مشتق از خون قاعدگي انسان در مقايسه با سلول هاي بنيادين مشتق از مغز استخوان (BMSCs) مي باشد.
روش ها: سلول هاي بنيادين مشتق از خون قاعدگي و مغز استخوان انسان به روش
Gradient density centrifugation جداسازي و کشت داده شد. پس از ارزيابي ايمونوفنوتيپي سلول هاي بنيادين جدا شده با روش فلوسايتومتري، توانايي تکثير اين سلول ها مورد مطالعه قرار گرفت. همچنين به کمک آزمون هاي مولکولي، سطح بيان mRNA ژن هاي اختصاصي بافت کبد و غضروف در سلول هاي مذکور سنجيده شد. در اين ارتباط، سلول هاي HepG2 و سلول هاي کندروسيت مشتق از بافت غضروف هيالن به ترتيب به عنوان کنترل مثبت جهت ارزيابي بيان مارکرهاي کبدي و غضروفي در نظر گرفته شدند.
نتايج: بررسي فلوسايتومتري حاکي از بروز چشمگير مارکرهاي اختصاصي سلول هاي بنيادين مزانشيمي يعني
CD29, CD44, CD73, CD105, CD10 و عدم بيان مارکرهاي اختصاصي سلول هاي هماتوپوئيتيک از جمله CD45 و CD34 و CD38 در هر دو گروه سلولي مورد مطالعه بود. وليکن، بيان قابل توجه OCT4 (98%) به عنوان مارکر سلول هاي بنيادين جنيني و عدم بيان STRO1 در سلول هاي MenSCs آنها را ازسلول هاي BMSCs متمايز کرد. همچنين، سرعت تکثير سلول هاي بنيادين مشتق از خون قاعدگي بيش از سلول هاي بنيادين مشتق از مغز استخوان بود بطوريکه زمان دو برابر شدن (doubling time) سلول هاي 20.5 MenSCs ساعت و سلول هاي 40.1 BMSCs ساعت بدست آمد. نتايج حاصل از تکنيک MTT با اين يافته هم خواني کاملي داشت (P<0.05). بررسي سطح mRNA سلول ها با تکنيک RT-PCR نشان داد که سلول هاي بنيادين مشتق از خون قاعدگي برخلاف سلول هاي سلول هاي بنيادين مشتق از مغز استخوان قادر به بيان بالاي مارکرهاي کبدي مثل سيتوکراتين 18 و سيتوکراتين 19 مي باشند درحاليکه سلول هاي هر دو گروه از لحاظ بيان ژن هاي اختصاصي بافت غضروف مثل کلاژن 9A و کلاژن 2A در وضعيت مشابهي بودند.
بحث و نتيجه گيري: نتايج بدست آمده نشان مي دهند که سلول هاي بنيادين مشتق از خون قاعدگي داراي خصوصيات فنوتيپي و ژنوتيپي منحصر به فرد با قابليت تکثير بالاتر از سلول هاي بنيادين مشتق از مغز استخوان مي باشد. انجام مطالعات گسترده تر در خصوص مسيرهاي پيام دهي سلول هاي بنيادين مشتق از خون قاعدگي منجر به درک بهتر تفاوت فنوتيپي و ژنوتيپي اين دو گروه سلولي خواهد شد.

 
کلید واژه: سلول هاي بنيادين مشتق از خون قاعدگي، سلول هاي بنيادين مشتق از مغز استخوان، سلول هاي کبدي و غضروفي، تمايز
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 98  
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی