برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

نقش اپی ژنتیک در تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان انسانی به سلول های استئوبلاست

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: فرش دوستي حق مجيد,نوروزي نيا مهرداد,مرتضوي يوسف,سليماني مسعود,كاوياني سعيد,محمودي نياميمند مريم
 
 
 
عنوان همایش: كنگره ملي زيست شناسي و جنبه هاي كاربردي سلول هاي بنيادي
نوع همایش:  جهاد دانشگاهي
حامی:  جهاد دانشگاهی، واحد مشهد
زمان:  1390دوره -
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

مقدمه: سلول هاي بنيادي مزانشيمي (MSCs) کاربردهاي مهمي در پزشکي ترميمي و مهندسي بافت دارند. يکي از مکانيسم هاي کنترل تمايز اين سلول ها فرآيندهاي اپي ژنتيک مي باشد که شامل متيلاسيون DNA عمدتا در نواحي پروموتور ژن ها و مديفيکاسيون هاي هيستوني اعم از استيلاسيون، داستيلاسيون، متيلاسيون، فسفوريلاسيون و ... مي باشد. متيلاسيون DNA به عنوان يکي از اين فرآيندهاي کنترلي اپي ژنتيکي است که وضعيت هيپومتيلاسيون با افزايش بيان و وضعيت هيپرمتيلاسيون با کاهش يا خاموشي بيان همراه است. فرآيندهاي اپي ژنتيکي کنترل کننده بيان فاکتورهاي نسخه برداري در تمايز استئوبلاستيک MSC، هنوز بخوبي شناخته نشده است. RUNX2 مهمترين فاکتور نسخه برداري در مسير تمايز استئوبلاستي سلول هاي بنيادي مزانشيمي است. در اين تحقيق وضعيت متيلاسيون ژن RUNX2 و نقش آن در تمايز استئوبلاستي مورد ارزيابي قرار گرفت.
روش ها: در اين تحقيق پس از جداسازي
MSCs از مغز استخوان و تکثير آنها در محيط محيط کشتDMEM-low glucose  و  %10 FBSو 100 U/ml پنيسيلين و 100 mg/ml استرپتومايسين صورت گرفت. تمايز استئوبلاستي با استفاده از دگزامتازون، بتاگليسرول فسفات و اسيد آسکوربيک القا شد. در طول تمايز، نمونه گيري در سه مرحله از سلول هاي در حال تمايز به استئوبلاست در هفته هاي اول، دوم و سوم و همچنين از سلول هاي بنيادي مزانشيمي تمايز نيافته انجام شد. پس از استخراج DNA وضعيت متيلاسيون ژن RUNX2 با استفاده از تکنيک MSP ارزيابي شد.
يافته ها: نتايج بدست آمده حاکي از عدم بروز تغييرات در وضعيت متيلاسيون ناحيه پروموتري اين ژن در طول تمايز استئوبلاستي سلول هاي بنيادي مزانشيمي بود به نحوي که آزمون
MSP با پرايمرهاي متيله و غير متيله در سلول هاي تمايز يافته استئوبلاستي و MSCs مثبت بودند. رنگ آميزي آليزارين رد تمايز استئوبلاستي را تاييد کرد.
بحث و نتيجه گيري: متيلاسيون ناحيه پروموتر ژن
RUNX2 در طول تمايز استئوبلاستي تغيير نمي يابد و نقشي در تنظيم بيان اين ژن ندارد. بر اين اساس کنترل تمايز استئوبلاستيک سلول هاي بنيادي مزانشيمي در مسير مستقل از تغييرات متيلاسيون پروموتر ژن RUNX2 انجام مي گيرد. ساير مکانيسم هاي اپي ژنتيک همانند مديفيکاسيون هاي هيستوني اعم از استيلاسيون، داستيلاسيون، متيلاسيون، فسفوريلاسيون مي تواند در تمايز استئوبلاستيک سلول هاي بنيادي نقش داشته باشد.

 
کلید واژه: سلول هاي بنيادي مزانشيمي، تمايز استئوبلاست، متيلاسيون، RUNX2
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 153  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی