برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

برنامه ذخيره سازي سلول هاي بنيادي خون بندناف در بانک عمومي خون بندناف رويان از سال 1387

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: محمد منيره,شايان اصل نيلوفر,ميرمرسلي ليدا,نوري معصومه,سلطان عليزاده فاطمه,ابراهيمي مرضيه
 
 
 
عنوان همایش: كنگره ملي زيست شناسي و جنبه هاي كاربردي سلول هاي بنيادي
نوع همایش:  جهاد دانشگاهي
حامی:  جهاد دانشگاهی، واحد مشهد
زمان:  1390دوره -
 
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

مقدمه: انجماد سلول ها روشي مناسب براي ذخيره سازي دراز مدت سلول هاي بنيادي خون بندناف مي باشد. با افزايش ميزان پيوند هاي سلول هاي بنيادي خونساز در دنيا، تاسيس بانک هاي خون بندناف ضروري است. در اواخر سال 1387 برنامه ذخيره سازي خون بندناف در رويان آغاز شد و در سال 1388 بانک خون عمومي بندناف رويان، ذخيره سازي سلول هاي بنيادي خون بندناف را بطور رسمي آغاز نمود. در اين مطالعه نتايج حاصل از ذخيره سازي واحدهاي خون بندناف پس از 2 سال ارائه مي شود.
روش اجرا: بانک عمومي خون بندناف رويان در مرکز سلول درماني رويان تاسيس شد. انتخاب دهنده، پرداز و انجماد با استفاده از روش هاي استاندارد صورت گرفت. دهندگان از ميان خانم هايي با دور بارداري کامل که از نظر عفونتهاي ويروسي منفي بودند انتخاب شدند. واحدهاي خوني با کيفيت بالا بر اساس تعداد سلول ها، درصد زنده بودن، درصد سلول هاي
CD34+، تعداد کلوني ها و نوع آنها انتخاب گرديد و واحدهاي خوني که از نظر ميکروبي و ويروسي منفي بودند، ذخيره شدند.
نتايج: بر اساس شرايط سخت انتخاب دهنده، 5234 واحد خوني از سال 1388 تا سال 1390 جمع آوري گرديد که 2500 نمونه (
%47.8) با حداقل حجم 90 ميلي ليتر ذخيره شدند. ميانگين حجم خون هاي بندناف 117.15 سي سي، ميانگين سلول هاي هسته دار 910´106 (NC) سلول، تعداد سلول هاي 3.13´106 CD34+ و 27.37 CFC بودند. نتيجه ذوب 10 نمونه پس از يکسال انجماد نشان داد که 20% از سلول هاي زنده کاهش مي يابد هر چند که عملکرد سلولهاي CD34 تغيير معني داري نمي يابد. هم چنين ارتباط معني داري بين تعداد سلولها و زايمان طبيعي وجود داشت.
نتيجه گيري: نتايج نشان داد که بازده سلول ها پس از انجماد 80% مي باشد که نشان دهنده آن است که روش مورد استفاده در بانک عمومي خون بندناف به عملکرد سلول هاي بنيادي موجود در خون بندناف آسيب نرسانده و قابل استفاده در ساير مراکز نيز مي باشد.

 
کلید واژه: سلول بنيادي خون بند ناف، انجماد سلولي، واحد سنجش کلوني، بانک خون بندناف
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 195  
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی