برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

سلول های بنیادی سرطانی و درمان تمایزی

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: سلطانيان سارا,مقدم متين مريم
 
 
 
عنوان همایش: كنگره ملي زيست شناسي و جنبه هاي كاربردي سلول هاي بنيادي
نوع همایش:  جهاد دانشگاهي
حامی:  جهاد دانشگاهی، واحد مشهد
زمان:  1390دوره -
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

سرطان باعث مرگ و مير زيادي در سرتاسر جهان مي شود. بر اساس تعداد زيادي از شواهد، سرطان هاي انساني بر اثر اختلالات سلول هاي بنيادي بوجود مي آيند. در تومورهاي بدخيم، خود تجديدي غيرقابل کنترل جمعيت کوچکي از سلول هاي بنيادي سرطاني منجر به ايجاد سلول هاي سرطاني مي شود که به طور غيرطبيعي تمايز يافته و به رشد تومور کمک مي کنند. سلول هاي بنيادي سرطاني ابتدا در بدخيمي هاي هماتوپوئتيک و سپس در چندين نوع از تومورهاي جامد شناخته شدند. اين سلول ها به داروهاي ضد سرطان و اشعه درماني مقاوم هستند، بنابراين در پيشرفت، بازگشت و متاستاز سرطان ها نقش دارند. بر اساس اين نظريه که تنها زير مجموعه اي از سلول ها باعث تشکيل تومور مي شوند، روش هاي درماني جديدي با هدف حذف سلول هاي بنيادي سرطاني و يا القا تمايز آنها ايجاد گرديده است. در درمان تمايزي موادي استفاده مي شوند که باعث القا تمايز سلول هاي سرطاني مي گردند. اين روش بر اين عقيده استوار است که سلول هاي سرطاني، سلول هايي مي باشند که در يک وضعيت تمايز نيافته قرار گرفته اند و به طور غيرقابل کنترل و با سرعت زياد تکثير مي کنند. اگر چه درمان تمايزي منجر به نابودي سلول هاي بنيادي سرطاني نمي شود، اما رشد و خودتجديدي آنها را محدود کرده و در نهايت امکان حذف سلول هاي بدخيم، با استفاده از درمان هاي سنتي (مانند شيمي درماني)، فراهم مي شود. در سال هاي اخير، تعداد زيادي از عوامل القا کننده تمايز به منظور درمان سرطان استفاده شده اند. اولين عامل تمايزي موثر، رتينوئيک اسيد بوده است که منجر به تمايز انواعي از سلول هاي بنيادي سرطاني مي شود. در نتيجه سلول هاي سرطاني به سلول هاي تمايز يافته اي تبديل مي شوند که قابليت تکثير ندارند. در لوکمي پروميلوسيتيک حاد، رتينوئيک اسيد باعث القا تمايز سلول هاي لوکمي و بهبود 90% از بيماران شده است. همچنين رتينوئيک اسيد، سرطان زايي را در انواعي از بافت ها (مانند سرطان هاي پوست، ريه، سينه و دهان) مهار نموده است. به نظر مي رسد گليوبلاستوماي انساني نيز توسط سلول هاي بنيادي سرطاني تشکيل و گسترش مي يابد. در حال حاضر، القا تمايز با پروتئين هاي مورفوژنيک استخوان (BMPs) و رتينوئيک اسيد به عنوان يک روش اميد بخش در حذف سلول هاي شبه بنيادي و مهار رشد تومور در گليوبلاستوما در نظر گرفته مي شود. از طرفي عملکرد غير طبيعي برخي آنزيم هاي تغييردهنده کروماتين مانع تمايز برخي از انواع سلول هاي سرطاني و تحريک تکثير در آنها مي شوند. به عنوان مثال، به کارگيري غيرنرمال فعاليت هيستون داستيلازها باعث گسترش برخي از انواع سرطان هاي انساني مي شوند. مهارکننده هاي هيستون داستيلازها مانند  suberoylanilidehydroxamic acidو valproic acid نيز به عنوان عوامل القا کننده تمايز در درمان تمايزي سرطان شناخته شده اند. عوامل ايجاد کننده تمايز نسبت به روش سنتي درمان، سميت کمتري دارند و قادرند که سلول هاي شبه بنيادي را در تومورها هدف قرار دهند. در اينجا تعدادي از عوامل موثر در درمان تمايزي سرطان و مکانيسم عملکرد آنها در جلوگيري از سرطان مورد بررسي قرار مي گيرند.

 
کلید واژه: سلول هاي بنيادي سرطاني، تومور، درمان تمايزي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 1660  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی