نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

مطالعه CD3/4/8 خون محیطی در زنان دارای سقط جنین مکرر و حاملگی طبیعی

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: مزيني رويا,اسلامي محمدامين,اسلامي علي,بهارآرا جواد,محمودي محمود,موسوي فر نزهت,راستين مريم
 
 
 
عنوان همایش: كنگره ملي زيست شناسي و جنبه هاي كاربردي سلول هاي بنيادي
نوع همایش:  جهاد دانشگاهي
حامی:  جهاد دانشگاهی، واحد مشهد
زمان:  1390دوره -
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

زمينه و هدف: جنين يک پيوند نيمه آلوگرافت است که سيستم ايمني مادر آن را تحمل مي کند و فاکتورهاي متعددي در سقط مکرر آن موثرند. سلول هاي موثر و مرتبط با سقط لنفوسيت ها مي باشند. هدف از اين پژوهش بررسي درصد و تعداد لنفوسيت هاي CD4, CD3, CD8 درخون محيطي زنان مبتلا به سقط مکرر و مقايسه آن در زنان با حاملگي طبيعي با استفاده از تکنيک فلوسايتومتري و آنتي بادي منوکلونال مي باشد.
مواد و روشها: گروه بيمار از ميان زنان با علل سقط مکرر ناشناخته، انتخاب شدند. اين افراد از نظر آزمايشات کروموزومي، هورموني و اسپرموگرام همسران طبيعي بوده و جزء موارد پلي کيستيک نبودند. گروه کنترل زنان حامله بدون سابقه سقط بودند. لنفوسيت هاي جداسازي شده از خون محيطي افراد با آنتي بادي هاي مربوطه نشاندار شده با ماده فلورسنس مجاور شدند. اطلاعات بدست آمده در دستگاه فلوسايتومتري با نرم افزار
Cell Ouest آناليز شده، سپس داده هاي دوگروه مورد مقايسه و آناليز آماري قرار گرفتند.
نتايج: يافته ها نشان دادکه درصد +
CD4 در گروه بيماران نسبت به کنترل کاهش پيدا کرد (=0.001 (Pvalue. در حالي که تعداد سلول هاي CD8 در گروه بيمار افزايش معني داري نسبت به کنترل داشته است (=0.000 (Pvalue.
نتيجه گيري:
با توجه به يافته ها، افزايش CD8 در بيماران احتمالا ايجاد پتانسيل سايتوتوکسيک روي تروفوبلاست ها مي کند که ارتباط معني داري با سقط جنين مکرر دارد و مي تواند بيانگر دخالت سلول هاي فعال شده در سقط جنين مکرر با اتيولوژي ناشناخته باشد.

 
کلید واژه: سقط مکرر، عوامل ايمونولوژيک، سقط مکرر، فلوسيتومتري
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 404  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی