برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

اثر مورفین بر فرا رشد نوریت در سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان موش

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: يعقوبي سميه,حرمشاهي سيدمحمدامين,آزادبخت مهري
 
 
 
عنوان همایش: كنگره ملي زيست شناسي و جنبه هاي كاربردي سلول هاي بنيادي
نوع همایش:  جهاد دانشگاهي
حامی:  جهاد دانشگاهی، واحد مشهد
زمان:  1390دوره -
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

مقدمه: سلول هاي بنيادي مزانشيمي مغز استخوان مي توانند براحتي از مغز استخوان جداسازي شده و تا چندين پاساژ بدون از دست دادن توانايي چندتواني خود رشد يابند. تمايز اين سلول ها به سلول هاي عصبي مي تواند ابزار مناسبي براي درمان بيماري ها و آسيب هاي سيستم عصبي باشد. استوروسپورين مهاركننده پروتئين كيناز است كه بر فرارشد نوريت در انواع مختلفي از سلول ها اثر دارد. مورفين نيز يكي از موادي است كه مي تواند بر تمايز عصبي موثر باشد. غلظت هاي بسيار پايين مورفين مي تواند فرارشد نوريت را در سلول هاي PC12 افزايش دهد. با توجه به اينكه تمايز عصبي با استفاده از استوروسپورين يك پديده برگشت پذير است مي توان از اثرات حفاظتي و مثبت مورفين براي بهبود تمايز عصبي در سلول هاي بنيادي مزانشيمي مغز استخوان استفاده کرد.
مواد و روش ها: سلول هاي بنيادي مزانشيمي مغز استخوان از ران و درشت ني موش نژاد NMRI جداسازي شده و در محيط كشت DMEM همراه با 10% سرم FBS كشت داده شدند. براي بررسي اثرات مورفين بر روي سلول هاي عصبي تمايز يافته با استوروسپورين، سلول هاي كشت داده شده در محيط تيماري شامل استوروسپورين با غلظت 214 نانو مولار همراه با غلظت هاي 10-4، 10-6، 10-8، 10-10، 10-12 مولار مورفين (به ترتيب تيمارهاي  V, IV, III, II, I قرار گرفتند. سلول هاي كشت شده بدون مورفين به عنوان كنترل در نظر گرفته شدند. آزمون تمايز براي اثبات چندتواني سلول هاي جداشده با استفاده از رنگ آميزي سودان III و آليزارين رد انجام شد. توانايي تشكيل كلني براي شناسايي سلول هاي بنيادي مزانشيمي ده روز پس از کشت بررسي شد. طول نوريت هاي سلولها با اندازه گيري طول بلندترين نوريت 6، 12 و 24 ساعت پس از تيمار تعيين شد.
يافته ها: بررسيهاي هيستولوژيک نشان داد که سلول هاي جداسازي شده از مغز استخوان به سلول هاي چربي و استخوان تمايز يافتند. آزمون تشكيل كلني وجود كلني هاي منفرد را نشان داد. مجموع طول نوريت ها در گروه هاي تيمار
V, IV, III, II ,I به ترتيب 5.69±279، 5.39±255، 4.93±6.68، 248±246 و 6.08±231 و در گروه كنترل 6.57±233 ميکرو متر بود. طول بلندترين نوريت در تيمارهاي I و II در مقايسه با كنترل افزايش معنادار داشت ((p<0.05.
بحث و نتيجه گيري: نتايج ما پيشنهاد مي كند كه مورفين مي تواند فرا رشد نوريت را در سلول هاي بنيادي تمايز يافته با استوروسپورين افزايش دهد. بنابراين مي توان از مورفين براي بهبود تمايز عصبي سلول هاي بنيادي استفاده کرد.

 
کلید واژه: سلول هاي بنيادي مزانشيمي مغز استخوان، مورفين، فرا رشد نوريت، موش
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 68  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی