نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

تمایز سلول های بنیادی جنینی انسانی به سلول های اندوتلیال در محیط آزمایشگاهی

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: اژدري منيژه,اقدمي ناصر
 
 
 
عنوان همایش: كنگره ملي زيست شناسي و جنبه هاي كاربردي سلول هاي بنيادي
نوع همایش:  جهاد دانشگاهي
حامی:  جهاد دانشگاهی، واحد مشهد
زمان:  1390دوره -
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

مقدمه: ظرفيت تکثيري پايين سلول هاي اندوتليال بالغ، کاربرد آنها را براي واسکولوژنز و انژيوژنز در زمينه پزشکي ترميمي (Regenerative.Medicine) محدود مي کند و همچنين تعداد محدود و زمان هاي خاص براي جداسازي و گسترش سلول هاي پيش ساز اندوتليال (EPC) در محيط آزمايشگاهي، ما را بر آن داشت که از منابع سلولي ديگري مثل سلول هاي بنيادي جنيني بر اساس ظرفيت خودنوزايي و پتانسيل تمايزي بالاي آنها به سمت 3 لايه جنيني براي جايگزيني EPC ها در پزشکي ترميمي (Regenerative.Medicine) استفاده کنيم. ما اين سلول ها را براي بررسي پتانسيل تمايز به سلول هاي اندوتليال در محيط ازمايشگاه و براي کاربردهاي بعدي در بدن موجود زنده انتخاب کرديم.
در اين مطالعه سلول هاي بنيادي جنيني انساني به سلول هاي اندوتليال تمايز داده شدند
.
مواد و روش ها: سلول هاي بنيادي جنيني انساني
(Royan H5) به مدت 4 روز در ديش هاي آغشته به کلاژن 4 در حضور محيط کشت a-mem حاوي 15 درصد سرم جنيني گاوي کشت داده شدند تا سلول هاي مزودرمي flk1 مثبت حاصل شدند. سپس سلول هاي حاصله با دستگاه FACS جداسازي شده و در معرض محيط کشت EGM-2 تا پايان آزمايش قرار گرفتند. جهت تاييد سلول هاي تمايزيافته حاصله از ارزيابي هاي (A) فلوسيتومتري براي بررسي مارکرهاي اندوتليالي مثل CD31 ,CD144 ,CD146 و (B)… ايمونوسيتوشيمي (C) تشکيل ساختارهاي شبه مويرگي CFU-assay (E) uptake Dil- ac- ldl (D) استفاده شد.
يافته ها: با کشت سلول هاي روياني H5 در ديش هاي آغشته به کلاژن و محيط کشت a-mem حاوي 15 % FBS سلول هاي FLK-1 مثبت حاصل شدند. بعد از جداسازي اين سلول ها با دستگاه FACS و انتقال اين سلول ها به محيط کشت مخصوص رشد سلول هاي اندوتليال (EGM2) سلول ها به تدريج مورفولوژي سلول هاي اندوتليال را کسب کردند. نتايج ارزيابي هاي فلوسيتومتري نشان داد که اين سلول ها مارکرهاي سطحي CD31 ,CD144 ,CD146 را کسب کرده و ارزيابي هاي ايمونوسيتوشيمي نيز بيان مارکر درون سيتوپلاسمي VWF (فاکتور بلوغ) را تاييد کرد. سلول هاي حاصله قادر به جذب Dil- ac- ldl بوده و در محيط Endocult  توانايي تشکيل کلني را دارا بودند.اين سلول ها قادر به تشکيل ساختارهاي شبه مويرگي بر روي ما تريژل بودند.
نتيجه گيري: با توجه به مشکلات و محدوديت هاي مطالعات تکويني سلول هاي اندوتليال در بدن موجود زنده سلول هاي اندوتليال تمايزيافته از سلول هاي بنيادي جنيني در محيط آزمايشگاه مدل مناسبي براي مطالعات مکانيسم هاي تکوين عروق مکانيسم هاي مولکولي عملکردي در آنژيوژنز و واسکولوژنز و همچنين مطالعات باليني مي باشد
.

 
کلید واژه: تمايزسلولي، سلول هاي بنيادي جنين، سلول هاي اندوتليال
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 155  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی