برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

استفاده از کوچک مولکول ها برای تولید اندودرم قطعی از سلول های بنیادی جنینی انسانی

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: تهمتني ياسر,آذرنيا مهناز,اقدمي ناصر,فرخي علي,بهاروند حسين
 
 
 
عنوان همایش: كنگره ملي زيست شناسي و جنبه هاي كاربردي سلول هاي بنيادي
نوع همایش:  جهاد دانشگاهي
حامی:  جهاد دانشگاهی، واحد مشهد
زمان:  1390دوره -
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

مقدمه: شکل گيري اندودرم قطعي (Definitive endoderm) يکي از مراحل مهم در تکوين اندام هاي مشتق از اندودرم مانند پانکراس و کبد در مهره داران مي باشد. به همين دليل در مطالعات آزمايشگاهي، توليد اندودرم به عنوان منبعي براي توليد انواع سلول هاي کارآمد در درمان بيماري هاي مرتبط با اين اندام ها از اهميت بالايي برخوردار است. بنابراين، معرفي روش هايي که از يک سو اجزاء آن هر چه بيشتر تعريف شده (defined) بوده و از سوي ديگر به توليد اندودرم خالص تر منجر گردد، بسيار سودمند خواهد بود.
روش ها: در پژوهش حاضر، تاثير کوچک مولکول هاي
Rapamycin (Small molecules)، Stauprimide، CHIR، NSC-308848، LY294002، Cymarin و فاکتور رشد Activin A در غلظت ها و ترکيبات مختلف بر کارآمدي (efficiency) توليد اندودرم قطعي از سلول هاي بنيادي جنيني انساني رده RoyanH6 مورد بررسي قرار گرفته و با روش توليد اندودرم توسط فاکتورهاي رشد Activin A و Wnt3a مقايسه گرديده است.
يافته ها: با توجه به نتايج real time RT-PCR مشخص گرديد که استفاده از Rapamyin به مدت 1 روز و سپس Activin A به مدت 3 روز بيان ژن هاي SOX17 و FOXA2 را به عنوان نشانگرهاي اندودرم قطعي به طور معني داري نسبت به گروه کنترل افزايش مي دهد. ضمنا نتايج بدست آمده از بيان ژن، توسط تکنيک هاي رنگ آميزي ايمونوفلئورسنت و نيز فلوسايتومتري در سطح پروتئين نيز مورد تائيد قرار گرفت.
بحث و نتيجه گيري: اين يافته مي تواند در معرفي پروتوکل هاي شيميايي
(chemically defined protocols) نوين براي تمايز سلول هاي بنيادي جنيني به اندودرم قطعي و نيز در درک مسيرهاي سيگنال دهي که منجر به توليد اندودرم مي گردد، مورد استفاده پژوهشگران اين حوزه قرار گيرد.

 
کلید واژه: سلول هاي بنيادي جنيني انساني، اندودرم قطعي، تمايز، کوچک مولکول ها
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 166  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی