برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

نحوه تخلیه انرژی در فلات ایران

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: طاهرنيا ناديا,قيطانچي محمدرضا
 
 
 
عنوان همایش: كنفرانس ژئوفيزيك ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن ملی ژئوفیزیک ایران
زمان:  1384دوره 12
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

براي مطالعه لرزه خيزي فلات ايران، اطلاعات کانوني تعداد 3735 زمينلرزه ثبت شده توسط ايستگاههاي جهاني در چهل سال اخير جمع آوري و مورد تحليل قرار گرفت. منطقه به مربعات 0.5´0.5 درجه تقسيم بندي گرديد. از رابطه بين بزرگي و انرژي آزاد شده، مقدار انرژي براي هر زمينلرزه محاسبه و انرژي آزاد شده توسط زمينلرزه هاي هر مربع در هر بازه زماني با يکديگر جمع گرديد و نقشه هاي انرژي لرزه اي آزاد شده بصورت منحني هاي هم مقدار در چهار بازه زماني ده ساله از سال 1965 تا 2004 و يک بازه زماني چهل ساله براي کل زمينلرزه ها ترسيم گرديد. نمودار بزرگي زمان و فراواني بزرگي براي فلات ايران رسم گرديد. نمودار تجمعي انرژي لرزه اي آزاد شده توسط زمينلرزه ها در بازه هاي 5 ساله از سال 1964 تا 2004 براي زونهاي فعال فلات ايران تهيه گرديد. در مورد توزيع انرژي در مناطق مختلف ايران، زاگرس همانطور که انتظار مي رود از نرخ آزاد شدن انرژي بيشتري نسبت به بقيه نقاط برخوردار است. نتايج بدست آمده نشان مي دهند که اکثر نواحي فلات ايران در چهل سال گذشته از نرخ لرزه خيزي بالائي برخوردار مي باشند. البرز و ناحيه لوت از نواحي فعال فلات ايران بوده و زمينلرزه هاي بزرگ اکثرا در اين نواحي اتفاق مي افتند. فعاليتهاي منظم و تعداد زياد زمينلرزه هاي متوسط و کوچک از ويژگيهاي ناحيه زاگرس است. تفاوت لرزه خيزي و نحوه آزاد شدن انرژي در مناطق مختلف فلات ايران نشان مي دهد که خصوصيات فيزيکي و سيستمهاي گسلي در نواحي مختلف متفاوت و ساختمان زمين در مناطق مختلف ايران از ناهمگني قابل ملاحظه اي برخوردار مي باشد. مقايسه نقشه هاي انرژي با يکديگر نشان مي دهد که بتدريج در بازه هاي زماني اخير در مناطقي که در فواصل قبلي نبود لرزه اي وجود داشته است، فعاليت لرزه اي مشاهده مي شود. اين واقعيت مي تواند بيانگر مناطق مستعد براي فعاليتهاي لرزه اي آينده باشد.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 50   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی