نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

تخمین سریع تاخیر اشتعال موتورهای اشتعال تراکمی همگن توسط شبکه های عصبی

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: وليدي عبدالاحد*,سرودي محمدعلي,غفوريان مرشديزدي اكبر
 
 *دانشگاه صنعتي شريف، دانشکده مهندسي هوافضا
 
عنوان همایش: كنفرانس سوخت و احتراق ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن احتراق ايران
زمان:  1386دوره 2
 
چکیده: 

زمان تاخير اشتعال گاز متان در موتورهاي اشتعال تراکمي همگن با استفاده از يک شبکه عصبي مصنوعي آموزش يافته محاسبه شده است. کنترل زمان شروع احتراق در اين نوع موتورها يک چالش عمده براي کاربردهاي عملي آن ها محسوب مي شود. در طي فرآيند تخمين زمان شروع احتراق، محاسبه زمان تاخير اشتعال، گلوگاه اصلي مطالعات محسوب مي شود. مدل پيشنهادي جهت شبيه سازي احتراق سوخت متان براي تهيه داده هاي آموزش و تست شبکه عصبي، يک مدل صفر بعدي و حجم ثابت مبتني بر سينتيک شيميايي مي باشد. جهت توصيف واکنش هاي شيميايي از مکانيزمGRI3.0  و الگوي احتراق گذرا استفاده شده است. شبکه پس انتشار با سه لايه مخفي مياني و يک گره خروجي زمان تاخير اشتعال براي تخمين زمان تاخير اشتعال آموزش يافته است. بدين ترتيب زمان محاسبات نسبت به کدهاي رايج سينتيکي نظير CHEMKIN در حدود 1000 برابر سريعتر است. اين ويژگي براي بررسي استراتژي هاي کنترلي زمان تاخير اشتعال مفيد مي باشد. خطاي ميانگين تست شبکه نسبت به نرم افزار Chemkin، 2.76 درصد است.

 
کلید واژه: تاخير اشتعال، شبکه عصبي، موتور اشتعال تراکمي همگن، متان
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 251   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی