نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

محاسبه پارامترهای کلیدی مدل زمان تاخیر حساس در محفظه احتراق موتور سوخت مایع

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: فاتحي حسام الدين,رمضاني عليرضا*
 
 *پژوهشکده شهيد يزداني
 
عنوان همایش: كنفرانس سوخت و احتراق ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن احتراق ايران
زمان:  1386دوره 2
 
چکیده: 

ناپايداري احتراق فرکانس بالا حاصل همگيري فرآيند احتراق نوساني با ديناميک گاز محفظه است. شبيه سازي فرآيند احتراق به دليل تعدد پروسه ها و پيچيدگي هاي موجود در آنها بسيار مشکل است. تئوري زمان تاخير منتسب به کروکو پاسخ احتراق به نوسانات فشاري را با استفاده از دو پارامتر کليدي زمان تاخير حساس و انديس فشار بيان مي کند. اين پارامترها در گذشته از طريق آزمايشات تجربي بدست مي آمدند. پژوهش حاضر با هدف محاسبه تئوري دو پارامتر مذکور انجام شده است. روش تئوري بکار رفته بر مبناي مدلسازي اثر فشار بر احتراق نوساني قطره استوار است. با توجه به اينکه معمولا مرتبه زماني فرآيند تبخير نسبت به ديگر فرآيندها در پروسه احتراق بيشتر است، از تبخير نوساني به عنوان نماينده احتراق نوساني قطره استفاده مي شود. با استفاده از معادلات حاکم بر حرکت قطره در محفظه اي با نوسانات اکوستيکي، نرخ تبخير نوساني يک تک قطره بدست مي آيد. نرخ تبخير آرايه اي از قطرات توليدي يک انژکتور با استفاده از جمع نرخ تبخير هر يک از قطرات آن آرايه با در نظر گرفتن زمان پاشش به محفظه محاسبه مي گردد. با استفاده از روابط بدست آمده براي نرخ تبخير نوساني و نوسانات فشار، تابع پاسخ احتراق استخراج شده و از مقايسه آن با تابع پاسخ توصيف شده توسط تئوري زمان تاخير، دو پارامتر کليدي زمان تاخير حساس و انديس فشار محاسبه مي گردد. نتايج بدست آمده، تطابق نسبي خوبي با نتايج موجود در مراجع دارد.

 
کلید واژه: ناپايداري احتراق، موتور سوخت مايع، تابع پاسخ، زمان تاخير، تبخير نوساني
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 95   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی