مشخصات مقاله

عنوان: 

ارائه روشي نوين براي طراحي محفظه احتراق موتور سوخت مايع و آزمايش تجربي آن

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: منتظري محمدجواد*,ولي زاده اسماعيل
 
 *سازمان هوا فضا، تهران
 
عنوان همایش: كنفرانس سوخت و احتراق ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی: انجمن احتراق ایران
زمان:  1386دوره 2
 
 
چکیده: 

با گردآوري روش هاي گوناگوني که براي طراحي محفظه موتورهاي سوخت مايع موشکي (موسم) در مراجع مختلف ارائه شده است و زدودن کاستي هاي آن ها، روندي نو بر مبناي «طراحي چندپارامتري به روش تکرار» و با ديدگاه سامانه گرايانه بيان شده است و با استفاده از آن دو محفظه احتراق متفاوت طراحي گرديده که يکي تا مرحله تست هاي سرد و ديگري تا مرحله تست گرم پيش رفته است. نتايج حاصل از تست هاي سرد و گرم قابل قبول بودند و نشان از درستي و مهندسي بودن روش پيشنهادي دارند.

 
کلید واژه: طراحي، محفظه احتراق، موتور سوخت مايع موشکي (موسم)، تست گرم
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
بازدید یکساله 66   pdf-file
 
tabligh

moavenatelmi
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی