برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی کارایی فرایند حذف آنزیمی آلاینده هیدروکسی آروماتیک از پساب توسط HRP

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: قاسم پور صالحه*,ترابي سيدفخرالدين,رعنايي سيادت سيداميد,خواجه خسرو,قائمي ناصر
 
 *تهران، دانشگاه تهران، پرديس علوم، گروه بيوتکنولوژي، گروه پژوهشي ايده هاي نو (NIRG)
 
عنوان همایش: كنفرانس پتروشيمي ايران
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز دولتي و عمومي
حامی:  شرکت ملی صنایع پتروشیمی
زمان:  1387دوره 1
 
چکیده: 

ترکيبات هيدروکسي آروماتيک (HACs) به عنوان آلودگي اوليه پساب هاي بسياري ازصنايع از جمله صنايع نفت و پتروشيمي بوده و آنزيم horseradish peroxidase (HRP) با دارا بودن مزاياي فراوان براي حذف اين ترکيبات سمي مناسب شناخته شده است. تثبيت پروتئين ها به روشهاي مختلف از جمله اهداف مهم در بيوتکنولوژي پروتئين ها و آنزيم ها مي باشد. در اين مطالعه فنول به عنوان ترکيب مدل از انواع آلاينده هاي هيدروکسي آروماتيک، در فاز آبي و به صورت محلول در نمونه پساب مدل جهت حذف توسط سيستم آنزيمي مورد مطالعه قرار گرفته است. مطالعه اثر غلظت فنول و همچنين زمان در معرض قرار گرفتن با اين ترکيب بر روي آنزيم آزاد حاکي اثر منفي زمان و اثر ناچيز غلظت فنول در غلظت هاي پائين اين ترکيب است. همچنين روند غير فعال شدن آنزيم آزاد در حين واکنش حذف فنول و پارامتر مهندسي فرايند به هم زدن محلول در حين انجام واکنش بررسي شده است. در غلظت هاي مختلف فنول فرايند حذف اين ترکيب توسط آنزيم آزاد و تثبيت شده بر پرليت مورد بررسي قرار گرفته است. کارايي سيستم تثبيت شده در غلظت هاي کمتر 1.5 mM فنول بيش از دو برابر آنزيم آزاد است.

 
کلید واژه: پساب، حذف فنول، تثبيت، به هم زدن، پراکسيدازتربچه (HRP)
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 60   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی