نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

شبیه سازی CFD سه بعدی و مطالعه آزمایشگاهی هیدرودینامیک جریان در بستر ثابت پر شده از کاتالیست های استوانه ای

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: احمدي مطلق اميرحسين*,هاشم آبادي سيدحسن
 
 *شرکت مهندسين مشاوره سازه، بخش مهندسي فرايند، بزرگراه دکتر بهشتي، خيابان جواد سرافراز، کد پستي: 15876
 
عنوان همایش: كنفرانس پتروشيمي ايران
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز دولتي و عمومي
حامی:  شرکت ملی صنایع پتروشیمی
زمان:  1387دوره 1
 
چکیده: 

در راکتورهاي بستر ثابت متداول صنعتي، عمدتا از کاتاليست هاي با اشکال کروي يا استوانه اي استفاده مي شود. با توجه به خصوصيات راکتورهاي بسترثابت از جمله قيمت پايين و بهره برداري نسبتا آسان در مقايسه با انواع ديگر بسترهاي پرشده از کاتاليست، مي توان انتظار داشت که استفاده از آنها براي دهه هاي متوالي تداوم داشته باشد. فهم صحيح رفتار جريان در داخل بسترهاي ثابت به لحاظ کيفي و کمي از اهميت ويژه اي در طراحي و بهره برداري بهينه از آنها دارد. کارهاي زيادي در ارتباط بسترهاي پرشده از کاتاليستهاي کروي گزارش شده است ولي در مقايسه به خاطر پيچيدگي هندسه جريان در بسترهاي پر شده از کاتاليستهاي استوانه اي، تحقيقات انجام شده بسيار محدود مي باشد. در مقاله حاضر به بررسي تغييرات افت فشار در بستر ثابتي پر شده از کاتاليست هاي استوانه اي (L/D=1) با نسبت قطر بستر به قطر کاتاليست برابر 2 توسط برنامه COMSOL Multiphysics V3.3 پرداخته شده است. نتايج بدست آمده از شبيه سازي سه بعدي CFD با نتايج آزمايشات هيدروديناميک انجام شده در آزمايشگاه و روابط تجربي موجود جهت پيش بيني افت فشار در بسترهاي ثابت، مقايسه شده است. تطابق بسيار خوب کيفي به همراه تطابق خوب کمي بين نتايج خروجي از شبيه سازي CFD با نتايج آزمايشگاهي در محدوده اعداد رينولدز 1000 تا 4000 ديده ميشود، که در اکثر موارد شبيه سازي CFD بهتر از روابط تجربي موجود (رابطه ارگان و رابطه فيليس) عمل کرده است. بنابراين مشاهده مي شود که CFD قادر است نتايجي با دقت قابل قبول در مورد پيش بيني هيدروديناميک بسترهاي ثابت با نسبت قطر بستر به قطر کاتاليست پايين که در آنها بيشترين اثر ديواره روي جريان (Wall Effects) وجود دارد، ارائه دهد. لذا ميتوان از شبيه سازي CFDبعنوان ابزاري قوي در طراحي بسترهاي کاتاليستي و رفع مشکلات عملياتي آنها استفاده کرد.

 
کلید واژه: هيدروديناميک، بسترهاي ثابت، کاتاليست استوانه اي، معادله ارگان، ديناميک سيالات محاسباتي (CFD)
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 58   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی