برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

جداسازي و شناسايي باکتري تجزيه کننده اکريلونيتريل از لجن فعال سيستم تصفيه فاضلاب پتروشيمي و بررسي کارآيي آن در حذف اکريلونيتريل

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: گنجي دوست حسين,شاكرخطيبي محمد*,آيتي بيتا,فاتحي فر اسماعيل
 
 *گروه مهندسي محيط زيست، دانشکده فني و مهندسي، دانشگاه تربيت مدرس
 
عنوان همایش: كنفرانس پتروشيمي ايران
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز دولتي و عمومي
حامی:  شرکت ملی صنایع پتروشیمی
زمان:  1387دوره 1
 
 
چکیده: 

واحد توليد رزين اکريلونيتريل - بوتادين - استايرن (ABS) يکي از مهمترين واحدهاي مجتمع پتروشيمي تبريز با توليد سالانه 40000 تن انواع مختلف محصول ABS بشمار مي رود. اکريلونيتريل به عنوان ماده اول يه اصلي در توليد ABS به طور وسيعي در فرايندهاي صنعتي و تجاري مورد استفاده قرار مي گيرد. اکريلونيتريل بدليل داشتن ويژگي هاي سمي و موتاژني، به آساني توسط ميکروارگانيسمها تجزيه نمي شود و مي تواند باعث بروز آلودگي شديد محيط زيست شود. در اين تحقيق، گونه باکتريايي از لجن فعال سيستم تصفيه فاضلاب پتروشيمي که قادر به مصرف اکريلونيتريل به عنوان تنها منبع کربن، نيتروژن و انرژي بود، جداسازي و شناسايي شده و توانايي آن در تجزيه غلظتها ي مختلف اکر يلونيتريل مورد مطالعه قرار گرفته است. لجن فعال مورد استفاده، از سيستم تصفيه فاضلاب پتروشيمي تبريز تامين شده و از محيط بافر فسفات (PBM) به منظور تامين مواد غيرآلي و عناصر جزئي مورد نياز ميکروارگانيسمهاي موجود در لجن فعال و همچنين، از اکريلونيتريل به منظور تامين کربن و نيتروژن مورد نياز استفاده شد. از محيط R2A آگار جهت دست يابي به باکتري خالص و از رنگ آميزي گرم، مشاهده ميکروسکوپي و تستهاي بيوشيميايي با استفاده از محيطهاي انتخابي جمله O-F glucose، MacConkey agar، triple dugar iron agar، EMB، SS agar، SIM و تستهاي احياي نيترات، ذوب ژلاتين، تخمير لاکتوز، اکسيداز و کاتالاز به منظور شناسايي باکتري استفاده شد. در نهايت، حداکثر ظرفيت حذف اکر يلونيتريل توسط گونه جداسازي شده با اعمال غلظتهاي مختلف اکريلونيتريل مورد مطالعه قرار گرفت. نتايج حاصل از اين تحقيق نشان داد که باسيل گرم منفي جداسازي شده متعلق به گروه گاما Proteobacteria بوده و به عنوان شناسايي گرديد. اين باکتري توانست در شرايط هوازي در محيط داراي اکريلونيتريل رشد نموده و تا Pseudomonas putida غلظت 700 ميلي گرم بر ليتر اکريلونيتريل را به طور کامل تجزيه نمايد. همچنين، نتايج نشان داد که در غلظت اکريلونيتريل 500 و 700 ميليگرم بر ليتر، گونه جداسازي شده توانست به ترتيب در مدت 70 و 94 ساعت، اکريلونيتريل را به طور کامل حذف نمايد.

 
کلید واژه: اکريلونيتريل، تصفيه فاضلاب پتروشيمي، جداسازي ميکروبي، سودوپناس پوتيداه صنعتي سهند
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 70   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی