برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

مطالعه کاهش بار آلودگی NO خروجی از واحد اسید نیتریک توسط NH3 روی کاتالیست V2O5/SiO2

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: مولا داريوش*,قاجار جعفر
 
 *مرکز تحقيقات محيط زيست در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي، دانشکده مهندسي، دانشگاه شيراز
 
عنوان همایش: كنفرانس پتروشيمي ايران
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز دولتي و عمومي
حامی:  شرکت ملی صنایع پتروشیمی
زمان:  1387دوره 1
 
چکیده: 

در اين تحقيق، فرايند احياء کاتاليستي انتخابي (SRC) اکسيد نيتريک خروجي از واحد توليد اسيد نيتريک توسط آمونياک در حضور اکسيژن روي کاتاليست اکسيد واناديم بر پايه سيليس در راکتورهاي با بستر ثابت و سيالي مورد بررسي قرار گرفته و دو مدل رياضي مختلف براي اين نوع راکتورها پيشنهاد شده است. با حل مدلهاي ارائه شده، پروفايل غلظت در طول راکتورها در شرايط عملياتي مختلف مشخص مي گردد. براي ارزيابي دقت مدلهاي پيشنهادي، يک دستگاه آزمايشگاهي در مقياس نيمه صنعتي ساخته شد. داده هاي آزمايشگاهي بدست آمده با مقادير بدست آمده از مدلها مقايسه گرديد و مشاهده شد که تطابق خوبي بين آنها برقرار است. با توجه به دقت مطلوب مدلهاي ارائه شده، از آنها براي مطالعه اثر پارامترهاي مختلف نظير دماي گاز ورودي، غلظت NO و O2 در خوراک و سرعت پر شدن(GHSV)  بر روي ميزان تبديلNO در کاهش ميزان آلودگي گازهاي خروجي از واحدهاي توليد اسيد نيتريک استفاده گرديد. نتايج بدست آمده براي کاتاليست مورد استفاده نشان داد که حداکثر ميزان تبديل NO در دماهاي 280-300 oC، کوچکتر از 2000 h-1 STP و غلظت O2 بزرگتر از 15% براي راکتور با بستر ثابت و 10% براي راکتور با بستر سيالي رخ مي دهد. نتايج بدست آمده به وضوح پتانسيل بالاي کاتاليست V2O5/SiO2 را براي کنترل انتشار گاز NO از دودکش منابع مختلف در مقياس صنعتي نشان داد.

 
کلید واژه: SCR، NO، کاتاليست V2O5/SiO2، مدل رياضي، واحد اسيد نيتريک
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 83   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی