برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

اکسایش پارا - زایلن به ترفتالیک اسید بوسیله نیتریک اسید در محیط مایع یونی

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: كريمي الهام*,ياوري عيسي,احتشامي مهدي
 
 *گروه غير پليمري، شرکت پژوهش و فناوري پتروشيمي، شرکت ملي صنايع پتروشيمي، تهران، ايران
 
عنوان همایش: كنفرانس پتروشيمي ايران
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز دولتي و عمومي
حامی:  شرکت ملی صنایع پتروشیمی
زمان:  1387دوره 1
 
چکیده: 

توليد صنعتي ترفتاليک اسيد از اکسايش پارا - زايلن در يک فرآيند هموژن انجام مي گيرد. مشکلات فرآيند حاضر شامل: فشاربالا، قيمت بالاي کاتاليست استات کبالت، اثر نامطلوب کاتاليست استات منگنز در کيفيت و رنگ محصول ترفتاليک اسيد، خورندگي حلال استيک اسيد و هيدروژن برميد در دماي بالا و قيمت بالاي راکتور و اتصالات تيتانيم است. در اين بررسي توليد ترفتاليک اسيد بوسيله اکسايش پارا - زايلن در محيط خنثي و دما و فشار نزديک به محيط در حلال مايع يوني در سيستم O2/HNO3 در شرايط اسيدي انجام گرفت و بهره و درصد تبديل بسيار خوب حاصل گرديد. –N هيدروکسي فتاليميد باعث بهبود بهره توليد ترفتاليک اسيد مي گردد. مکانيسم عملکرد آن عبارتست از جذب راديکال هيدروژن آن بوسيله نيتريک اسيد که منجر به تشکيل راديکال پراکسي بنزيل در حضور اکسيژن مي گردد. روش کار شامل مخلوط کردن حلال مايع ي وني، -N هيدروکسي فتاليميد و پارا - زايلن و افزايش تدريجي نيتريک اسيد در يک فلاسک شيشه اي و حرارت دادن مخلوط تا دماي رفلاکس است. آناليز مخلوط واکنش بوسيله کروماتوگرافي گازي انجام شد. سطح زير پيک ترفتاليک اسيد %96 در شرايط بهينه حاصل گرديد. ساير تکنيکهاي شناس ايي از قبيل: NMR، MS و IR تشکيل محصول ترفتاليک اسيد را تاييد مي کنند. اين روش بعنوان روشي نوين و جايگزين مناسبي براي روشهاي قديمي که در آنها از دما و فشار بالا به منظور توليد اکسايشي ترفتاليک اسيد استفاده مي گردد. بعنوان يک روش نوين، ساده، ارزان و با راندم ان بسيار خوب براي توليد دي اسيد از دي آلکيل آروماتيک معرفي مي گردد. با توجه به راندمان قابل توجه اين واکنش که در فشار اتمسفريک و دماي پائينتر از فرايند صنعتي حاصل مي گردد، مي توان آينده روشني به لحاظ اقتصادي براي توسعه اين دانش فني و امکان افزايش مقياس آن تا شرايط تجاري جهت به کار بردن بعنوان يک فرايند با ارزش صنعتي در نظر گرفت.

 
کلید واژه: اکسيداسيون، مايع يوني، ترفتاليک اسيد، پارا - زايلن، نيتريک اسيد
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 1461   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی