برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسي سينتيک و ترموديناميک جذب جيوه از محلولهاي آبي توسط نانوتيوب کربني

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: جمشيدي شادباد مهدي,محبي علي*,سلطاني گوهرريزي عطااله
 
 *دانشگاه شهيد باهنر کرمان
 
عنوان همایش: كنفرانس پتروشيمي ايران
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز دولتي و عمومي
حامی: شرکت ملی صنایع پتروشیمی
زمان:  1387دوره 1
 
 
چکیده: 

جيوه يکي از سمي ترين فلزاتي است که در پساب صنايع پتروشيمي (بالاخص واحدهاي کلر - آلکالي) به وفور يافت مي شود، لزوم يافتن راه هاي جديد براي حذف آن از پساب واحدهاي صنعتي احساس مي شود. از آنجا که بررسي سينتيک جذب و بدست آوردن معادلات حاکم بر فرآيند جذب سطحي، نخستين گام در طراحي سيستمهاي جداساز مي باشد، در اين تحقيق، سينتيک جذب جيوه از محلول آبي کلريد جيوه بر روي نانوتيوب هاي کربني به روش ناپيوسته مورد مطالعه قرار گرفته است. ابتدا ميزان جاذب بهينه براي يک غلظت معين از محلول بدست آمده، سپس داده هاي سينتيکي در سه دماي 17، 27 و 37 درجه سانتيگراد تهيه مي شوند. مطالعات سينتيکي، بر پايه معادلات لاگرگرن انجام شده که نشان مي دهد، سينتيک جذب از معادله شبه درجه دوم سرعت پيروي مي کند. همچنين در اين تحقيق به مطالعه اثرات نفوذ درون ذره اي در جذب جيوه بر روي جاذب پرداخته شده است. بر اساس ثوابت تعادلي که در دماهاي مختلف بر مبناي مدل Freundlich محاسبه گرديده است، مقادير خواص ترموديناميکي جذب نظير تغييرات انرژي آزاد گيبس، انتالپي و انتروپي فرآيند جذب محاسبه مي شوند که با توجه به اين مقادير، فرآيند جذب گرماگير مي باشد.

 
کلید واژه: جذب سطحي، جيوه، نانو تيوب کربني، انرژي آزاد گيبس، سينتيک جذب
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
بازدید یکساله 248   pdf-file
 


moavenatelmi
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی