برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

کلونینگ و تعیین خصوصیات آنزیم متیل گلی اکسال سنتاز از یک گونه ترموفیل ایرانی به عنوان آنزیم کلیدی در تولید 1 و 2- پروپان دی ال

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: پاژنگ محمد*,اصغري سيدمحسن,بدويي دالفارد ارسطو,خواجه خسرو
 
 *گروه بيوشيمي، دانشکده علوم پايه، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران
 
عنوان همایش: كنفرانس پتروشيمي ايران
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز دولتي و عمومي
حامی:  شرکت ملی صنایع پتروشیمی
زمان:  1387دوره 1
 
چکیده: 

در آمريکا ساليانه حدود پانصد هزار تن 1 و 2- پروپان دي ال (پروپيلن گليکول) در صنايعي همچون شوينده، داروسازي، آرايشي و همچنين به عنوان ضد يخ مصرف مي شود. در روش هاي معمول 1 و 2- پروپان دي ال از طريق آبدهي پروپيلن اکسيد توليد مي شود، اما تخمير ميکروبي يکي از روش هاي سودمند در توليد اين ماده از مواد ارزان قيمت و تجديد پذير است. امروزه براي افزايش توليد ميکروبي 1 و 2- پروپان دي ال از روش هاي مهندسي متابوليک استفاده مي کنند. آنزيم متيل گلي اکسال سنتاز در مسير توليد اين ماده در باکتري ها، نقش کليدي داشته و باعث جهت يابي متابوليسم باکتري به طرف توليد 1 و 2- پروپان دي ال مي شود. در اين مطالعه آنزيم متيل گلي اکسال سنتاز از يک گونه ترموفيل ايراني تعيين توالي شد. ژن مورد نظر حاوي 399 نوکلئوتيد بوده و پلي پپتيد 132 آمينواسيدي را رمزدهي مي کند. اين ژن به وکتور بياني pET 28a (+) منتقل و در ميزبان E.coli BL21 (DE3) بيان گرديد. آنزيم بيان شده با شوک حرارتي و به دنبال آن با استفاده از ستون کروماتوگرافي تمايلي خالص شد و خصوصيات سينتيکي آنزيم با استفاده از دي هيدروکسي استون فسفات به عنوان سوبسترا مورد ارزيابي قرار گرفت. با بررسي خصوصيات سينتيکي آنزيم، Km و Vmax آنزيم به ترتيب 0.36 mM و 0.4 mmol min-1 mg-1 و با تعيين فعاليت آنزيم در دماهاي مختلف، دماي بهينه فعاليت آنزيم 75oC به دست آمد. اين آنزيم در مقايسه با آنزيم هايي که قبلا گزارش شده از پايداري حرارتي بالاتري برخوردار است.

 
کلید واژه: 1 و 2- پروپان دي ال، متيل گلي اکسال سنتاز، کلونينگ، خصوصيات سينتيکي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 167   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی