برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسي آناليز حرارتي و تخريب ABS

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: شناور ابوالفضل*,رنجبر حيدر,شهپر مهرداد,عباسي فرهنگ
 
 *مرکز پژوهش پتروشيمي تبريز
 
عنوان همایش: كنفرانس پتروشيمي ايران
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز دولتي و عمومي
حامی:  شرکت ملی صنایع پتروشیمی
زمان:  1387دوره 1
 
 
چکیده: 

پليمر اکريلونيتريل - بوتادي ان – استايرن (ABS) در طول فرآيندهاي شکل دهي، استفاده در دماي بالا و در معرض نور دچار تخريب حرارتي، اکسايشي و فوتواکسايشي مي شود. فاز پلي بوتادي ان به خاطر وجود پيوند غير اشباع نسبت به فاز SAN تمايل بيشتري به واکنش، با يا بدون اکسيژن و ايجاد شبکه عرضي دارد. تخريب در فاز رابري به دو صورت، تخريب در حضور اکسيژن و ايجاد پراکسيدها و پيوندهاي عرضي توسط اکسيژن، و تخريب بدون حضور اکسيژن و ايجاد پيوندهاي عرضي، صورت مي گيرد. در هر دو نوع تخريب شدت نوارهاي جذبي در اعداد موجي 970 و 916 cm-1 که به ترتيب مربوط به نوسان C-Hدر پيوند C=C ترانس غير اشباع وينيلي و پيوند C-H وينيلي انتهايي 1 و 2 بوتادي ان مي باشند، کاهش مي يابند. آناليز طيف سنجي مادون قرمز (FTIR) براي ABS فرآيند شده با اکسترودر نشانگر شبکه اي شدن فاز رابري مي باشد. آناليزهاي تجزيه گرما وزن سنجي (TGA/DTA) از نمونه هاي SAN، g-ABS، ABS و ABS فرآيند شده نشانگر منشا رابري پيک تخريب (دماي 230 درجه سانتيگراد در ABS) مي باشد. جابجايي اين پيک در آناليز DTA از 270 درجه سانتيگراد در g-ABS به 230 درجه سانتيگراد در ABS و به 212 درجه سانتيگراد در ABS فرآيند شده و حذف آن در نمونه ABS با دو بار آناليز تا 300 درجه سانتيگراد، مشاهده مي شود. جابجايي دماي ايجاد پيوندهاي عرضي به خاطر کاهش آنتي اکسيدان هاي موجود در حين فرايند و توليد شبکه هاي ناپايدار شيميايي در فاز رابري مي باشد. نتايج حاصل از آناليز TGA نمونه g-ABS در محيط هوا و نيتروژن نشانگر جدا شدن و شکست زنجيره هاي SAN پيوندي و سپس تخريب SAN آزاد و در نهايت تخريب پلي بوتادي ان مي باشد، که منجر به مشاهده کاهش سه پله اي وزن مي شود.

 
کلید واژه: اکريلونيتريل – بوتادي ان - استايرن، آناليز حرارتي، تخريب
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 118   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی