برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

اثر استفاده از عوامل کمکی در بهبود سازگاری و خواص آلیاژ San/EPDM

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: طاهري مونا,اسفنده مسعود*,مرشديان جليل
 
 *پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران
 
عنوان همایش: كنفرانس پتروشيمي ايران
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز دولتي و عمومي
حامی:  شرکت ملی صنایع پتروشیمی
زمان:  1387دوره 1
 
 
چکیده: 

در اين تحقيق، فرآيند سازگاري ميان SAN/EPDM توسط افزودن مواد کمکي نظير Centrex601 و EPMMA صورت مي گيرد. در اين تحقيق نسبت وزني EPDM، 20، 40، 60 و 80 درصد در نظر گرفته شد؛ Centrex601 در چهار نسبت وزني 6، 8، 10 و 20 به مخلوط اضافه شد. نتايج خواص مکانيکي نشان مي دهند که در مقادير کم EPDM، Centrex نقش موثري در چسبندگي بين سطحي ايفا مي کند. در مقدار %20 وزني Centrex، آلياژهاي حاصل خواص بهتري را نشان مي دهند. نتايج استحکام ضربه نيز بيانگر اين مطلب است که Centrex مي تواند به عنوان ماده سازگارکننده مناسبي عمل کند. مقايسه ميکروگراف آلياژ ساده و با حضور %20 وزني Centrex نيز پراکنش خوب فاز ناپيوسته در فاز پيوسته را نشان مي دهد. دياگرامهاي TG نمونه هاي ABS، EPDM و آلياژ SAN/EPDM با عامل کمکي نيز گوياي اين مطلب است که با وجود عامل کمکي، پايداري حرارتي نمونه ها در درجه حرارتهاي بالا نسبت به ABS بالاتر مي باشد. منحني هاي رئولوژيکي نمونه هاي SAN خاص، EPDM خالص، آلياژ ساده SAN/EPDM و SAN/EPDM/Centrex در سه درجه حرارت 150، 175 و 195 درجه سانتيگراد نيز بررسي شدند. مشاهده شد که با افزايش سرعت برشي در بسامدهاي پائين گرانروي کاهش مي يابد که بيانگر رفتار غيرنيوتني آلياژ است. روند کاهش گرانروي براي آلياژ SAN/EPDM/Centrex در مقايسه با آلياژ ساده کمي سريعتر مي باشد. همچنين نقطه برخورد G' و G" در مقايسه با آلياژ ساده، در بسامد پائينتر صورت مي گيرد که نشان دهنده افزايش رفتار الاستيک آلياژ حاصل مي باشد. بررسي بعدي جايگزيني EPMMA به جاي Centrex در آلياژ مي باشد که در %20 وزني به آلياژ ساده SAN/EPDM اضافه مي گردد. آلياژهاي SAN/EPDM/EPMMA مقاومت ضربه بالاتري را نسبت به ساير آلياژها نشان دادند. ميکروگرافهاي SEM نيز بيانگر اين مطلب هستند که EPMMA نقش موثري در پراکنش فازي مناسب دارد. کليه آميخته ها با استفاده از مخلوط کن داخلي از نوع دوپيچه Haake با دور 60 rpm و درجه حرارت 175 درجه سانتيگراد تهيه شدند.

 
کلید واژه: سازگاري، SAN ،EPDM، عامل کمکي، اختلاط مذاب، EDPM مالئينه
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 68   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی