برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

رسوب گيري مرحله اي، روش جديد براي ساخت کاتاليست سنتز متانول

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: اسلامي محبوبه*,بهمني محسن,زيني اصفهاني اصغر
 
 *تهران، شرکت ملي صنايع پتروشيمي، شرکت پژوهش و فناوري پتروشيمي
 
عنوان همایش: كنفرانس پتروشيمي ايران
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز دولتي و عمومي
حامی:  شرکت ملی صنایع پتروشیمی
زمان:  1387دوره 1
 
 
چکیده: 

کاتاليست Cu/ZnO/Al2O3 متداول ترين کاتاليست سنتز متانول از گاز سنتز است که به دليل اهميت اقتصادي و صنعتي متانول به طور گسترده مورد مطالعه قرار گرفته است. تغيير روشهاي ساخت از جمله موارد موثر بر روي فعاليت کاتاليست ها است. آنچه در اين مقاله بيان شده، ساخت کاتاليست سنتز متانول به روش رسوب گيري مرحله اي است که نهايتا فعاليت اين کاتاليست با کاتاليست ساخته شده به روش هم رسوبي و کاتاليست صنعتي مقايسه شده است. در روش هم رسوبي معمولي، محلول نيترات فلزات سازنده کاتاليست به طور همزمان با محلول کربنات سديم رسوب داده مي شود. سرعت اضافه شدن نيترات ثابت است ولي کربنات سديم با سرعتي به راکتور اضافه مي شود که pH ثابت و برابر هفت باقي بماند. اما در روش رسوب گيري مرحله اي به دليل نزديک بودن شعاع اتمي مس و روي، در ابتدا مخلوط محلولهاي نيترات روي و مس با هم رسوب داده شد و پس از گذشت يک ساعت پيرسازي اين دو جزء، محلول نيترات آلومينيم به پيش ساخت در حال به هم خوردن، اضافه شد. تمام شرايط با کاتاليست هم رسوبي معمولي يکسان بود تا تفاوت، تنها در روش ساخت باشد. پس از خشک کردن و تکليس پيش ساخت، کاتاليست هاي نهايي با کمک روش هاي TG، BET، TPR و XRD شناسايي شدند. اندازه ذرات کاتاليست ها با استفاده از روش XRD و با کمک رابطه شرر به دست آمد. اندازه ذرات کاتاليست هم رسوبي 10.43 nm اندازه ذرات کاتاليست رسوب گيري مرحله اي 6.88 nm بود. مساحت سطح کاتاليست هم رسوبي 44.79 m2/gr اما مساحت سطح کاتاليست مرحله اي 89.73 m2/gr حاصل شد. در واقع روش مرحله اي، کاتاليستي با اندازه ذرات کوچکتر و مساحت سطح حدود دو برابر روش معمولي ايجاد نمود. فعاليت کاتاليستها با استفاده از راکتور Fix-bed و با عبور هيدروژن، منوکسيد کربن و دي اکسيد کربن به نسبت مولي 5.5:6.5:88 به مدت 80 ساعت اندازه گيري شد. STY هر سه کاتاليست بر اساس زمان رسم شد که کاتاليست مرحله اي نسبت به کاتاليست هم رسوبي معمولي و کاتاليست صنعتي STY بالاتري از خود نشان داد.

 
کلید واژه: کاتاليست سنتز متانول، گاز سنتز، رسوب گيري مرحله اي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 372   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی