نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

مدل سازی سینتیکی واکنش جفت شدن اکسایشی متان بر روی کاتالیست Mn/Na2WO4/SiO2

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: دانش پايه مهدي,خدادادي عباسعلي*,مستوفي نويد,مرتضوي يداله,ستوده قره ‌باغ رحمت,طالبي زاده رفسنجاني عليرضا
 
 *دانشگاه تهران، دانشکده مهندسي شيمي، آزمايشگاه کاتاليست و مهندسي واکنشها
 
عنوان همایش: كنفرانس پتروشيمي ايران
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز دولتي و عمومي
حامی:  شرکت ملی صنایع پتروشیمی
زمان:  1387دوره 1
 
چکیده: 

در اين مطالعه مدل سينتيکي جامعي براي واکنش جفت شدن اکسايشي متان، شامل واکنش هاي اوليه و متوالي به منظور پيش بيني رفتار کاتاليست Na2WO4/SiO2 در رآکتور هاي بستر ثابت و چند فازي ارايه شده است . کاتاليست مورد نظر به روش تلقيح خشک نيترات منگنز چهار آبه و سديم تنگستات دو آبه از طريق خشک کردن در 130oC و کلسينه کردن در 800 oC با نسبت %4 وزني Mn و %5 وزني Na2WO4 تهيه شده است . آزمايش هاي لازم در يک ميکرورآکتور آزمايشگاهي با خوراکي با نسبت متان به اکسيژن 4 تا 7.5 و در دماي 750 تا 875oC انجام و نتايج آزمايشها شامل ميزان درصد تبديل متان و گزينش پذيري منوکسيد کربن، دي اکسيد کربن، اتيلن و اتان جهت تعيين ضرايب معادلات سينتيکي ثبت شد . شبکه مدل سينتيکي ارايه شده در اين مطالعه شامل 9 مرحله واکنش کاتاليستي و يک واکنش فاز گاز است . معادلات سينتيکي مناسب براي هر مرحله با در نظر گرفتن ميزان تاثير جذب اکسيژن و دي اکسيد کربن بدست آمد و ضرايب مربوط با استفاده از الگوريتم ژنتيک محاسبه شد . مقايسه نتايج آزمايشها و پيش بيني مدل، نشان دهنده خطاي کمتر از %9.1 براي مقادير اندازه گيري شده است . توانايي مدل حاضر در پيش بيني گزينش پذيري اتان و اتيلن با ضريب رگرسيون 0.882 و 0.839 و خطاي متوسط %3.36 براي گزينش پذيري C2 نشان دهنده دقت بالاي مدل ارايه شده در پيش بيني رفتار کاتاليست Na2WO4/SiO2 است.

 
کلید واژه: جفت شدن اکسايشي متان، مدلسازي سينتيکي، الگوريتم ژنتيک، Na2WO4/SiO2
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 141   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی