برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک در سازمان

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: سيدعبودي سيدعبدالرسول*
 
 *
 
عنوان همایش: كنفرانس پتروشيمي ايران
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز دولتي و عمومي
حامی:  شرکت ملی صنایع پتروشیمی
زمان:  1387دوره 1
 
چکیده: 

با توجه به اهميت برنامه ريزي و نوع و چکونگي کاربرد آن و همچنين بررسي ميزان اثرگذاري اش در پيشرفتهاي کوتاه مدت و بلند مدت سازمان، بر آن شدم که يک مجموعه اطلاعاتي را که شامل کنکاش موارد فوق باشد را تحت عنوان «بررسي برنامه ريزي و مديريت استراتژيک در سازمان» گردآوري نموده و بصورت مقاله اي که چکيده اي از آن در ذيل آمده است، را ارايه دهم: مديريت عبارت است از: فراگرد برنامه ريزي، سازماندهي، رهبري و نظارت کار اعضاي سازمان و استفاده از همه منابع موجود سازماني براي تحقق هدفهاي مورد نظر سازمان. برنامه ريزي عبارت است از: برنامه ريزي عبارتست از فرايندي داراي مراحل مشخص و بهم پيوسته براي توليد يک خروجي منسجم در قالب سيستمي هماهنگ از تصميمات. استراتژي عبارت است از: استراتژي يک برنامه واحد، همه جانبه و تلفيقي است که محاسن يا نقاط قوت اصلي سازمان را با عوامل و تغييرات محيط مربوط مي سازد و به نحوي طراحي مي شود که با اجراي صحيح آن از دستيابي به اهداف اصلي سازمان اطمينان حاصل شود. برنامه ريزي عبارت است از: برنامه ريزي وسيله اي در جهت تحقق هدف يا اهدافي است و هدف نهايي تمام برنامه ريزيها در اين زمان اينست که نه تنها ازاثربخشي و کارآيي تمام امکانات برنامه ها و عملکردها براي ارضاي نياز کليه پرسنل اطمينان حاصل نمايد، بلکه اين افراد را در شکل گيري و توسعه يک سازمان پويا تشويق و تسهيم نمود. خصوصيات يک برنامه موثر: هر برنامه در سازمان بايستي هم عناصر کميتي (مسائلي که جنبه مقداري و شمارشي دارند مانند تعداد مديران و پرسنلي که لازم است آموزش ببينند) و هم عناصر کيفيتي (محتواي آموزش و تخصصهاي مورد نياز و همچنين بررسي تعاريف مربوط به آرمانها، مقاصد، هدفها و…) را در نظر گيرد و به هر دو توجه نمايد. برنانه ريزي مديريتي: فرد و سازمان براي رسيدن به اهداف خويش نياز به برنامه ريزي دارند. بنابراين ضرورت برنامه ريزي براي رسيدن به جزئي ترين اهداف يک واقعيت انکار ناپذير است. مدير خوب کسي است که بتواند آينده را به خوبي ببيند و نتيجه تصميم هاي خود را از قبل مجسم نمايد. عوامل مهم موفقيت برنامه ها: • کافي بودن زمان و منابع. • وجود رهبر و افراد با تجربه و با صلاحيت در برنامه ريزي. • نگرش و احساس مثبت در مورد طرح و اجراي برنامه. • وجود ساختارهاي زير بنايي حمايتي. • جلب مشارکت پرسنل در مشاغل مهم و حساس و افرادي که در فرآيند برنامه ريزي ذينفع اند. • اجتناب از انتظارات غير واقعي. • منظم بودن و جامعيت برنامه. عوامل مهم عدم موفقيت برنامه ها: 1- فرآيند نامطلوب برنامه 2- ظهور پيشامدها يا وقايع غير منتظره 3- نقايص در استراتژيهاي اجرايي برنامه 4- ناکافي بودن منابع 5- عدم هماهنگي و تداخل با ديگر برنامه ها چهار عامل مهم برنامه ريزي شامل: 1- اولين مرحله، تعيين اهداف و اولويت آنهاست که همان هدف گذاري است. 2- دومين مرحله، بررسي و پيش بيني منابع و امکاناتي که به تحقق هدف ها کمک مي کنند (پيش نگري ). 3- سومين مرحله، تشخيص فعاليتها و اقداماتي است که براي تحقق هدف ها ضرورت دارند. (تبديل امکانات به اقدامات عملي دقيق يا بودجه بندي) 4- چهارمين مرحله، تعيين خط مشي ها و روشها و ملاک هاي عملياتي است. مديريت استراتژيک عبارت است از: مديريت استراتژيک عبارت است از فرآيند تضمين دستيابي سازمان به فوايد ناشي از به کارگيري استراتژي هاست. طبق اين بيان، يک استراتژي مناسب مطابق با نيازمنديهاي يک سازمان در زمان مشخص تعريف مي شود. شش گام مهم مديريت استراتژيک: 1- تجزيه و تحليل محيطي. 2 - پايه گذاري جهت گيري سازماني. 3- هدف گذاري. 4- تعيين و تدوين استراتژي ها. 5 - بستر سازي و اجراي استراتژي ها. 6 - کنترل استراتژي ها. اهدافي که به مديريت ارشد در مديريت استراتژيک کمک مي کنند عبارتند از: - ديدگاهي استراتژيک در مورد تجارت داشته باشيم. - درک بهتري از محيط رقابتي بيافرينيم. - روشهاي گوناگون مديريت را درک کنيم. - اخلاق مديريتي را گسترش دهيم.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 3683   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی