برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بهینه سازی پارامترهای سینتیکی واکنش های هیدروژناسیون با استفاده از الگوریتم ژنتیک

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: كديور آرش,صادقي محمدتقي*,ستوده قره ‌باغ رحمت,محمودي مهرك
 
 *آزمايشگاه تحقيقاتي شبيه سازي و کنترل فرآيندها، دانشکده مهندسي شيمي، دانشگاه علم و صنعت ايران
 
عنوان همایش: كنفرانس پتروشيمي ايران
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز دولتي و عمومي
حامی:  شرکت ملی صنایع پتروشیمی
زمان:  1387دوره 1
 
چکیده: 

شبيه سازي و بهينه سازي واکنش صنعتي هيدروژناسيون استيلن در اين مقاله مورد بررسي قرار گرفته است. مدل هاي سينتيکي مختلفي توسط محققين براي واکنش هاي هيدروژناسيون استيلن، پيشنهاد شده اند. به علت پيچيدگي واکنش ها، هيچ يک از سينيتيک هاي پيشنهادي نمي توانند سينتيک کاملا دقيق فرايند تلقي شوند و لازم است که پارامترهاي سينتيکي با استفاده از انجام شبيه سازي و سپس کاهش خطا (بهينه سازي) از طريق مطابقت با داده هاي تجربي براي بازه اي از شرايط عملياتي مختلف تعيين گردند. به علت وجود نقاط محلي زياد در فضاي حل مساله و تابع هدف غيرخطي، در اين تحقيق الگوريتم ژنتيک (به علت داشتن پارامتر جهش و داشتن بازده لازم براي حداقل هاي محلي) براي تخمين پارامترهاي ظاهر شده در معادلات سرعت واکنش هاي کاتاليستي به کار رفته است. لذا در اين مقاله ابتدا مدلي سينتيکي انتخاب شده سپس راکتور هيدروژناسيون استيلن در نرم افزار Hysys شبيه سازي شده است. از طريق اتصال نرم افزار Hysys و MATLAB بهينه سازي پارامترهاي سينتيکي مدل با الگوريتم ژنتيک در MATLAB به صورت همزمان به گونه اي انجام شده تا حداقل خطا به دست آيد. هم چنين تخمين پارامترهاي سينتيکي واکنش هيدروژناسيون استيلن بر روي کاتاليست صنعتي مورد بررسي قرار گرفته است و بهترين پارامترهاي سينتيکي اين واکنش در شرايط عملياتي صنعتي يک واحد پتروشيمي نمونه براي بازه يک ساله بدست آمده است. در اين مقاله هم چنين تاثيرات پارامترهاي موثر بر راندمان الگوريتم ژنتيک (تابع انتخاب، تعداد نسل، تغيير پارامتر جهش و توابع تقاطع مختلف) نيز بررسي شده و بهترين حالات تعيين گرديده است.

 
کلید واژه: الگوريتم ژنتيک، بهينه سازي، هيدروژناسيون استيلن، کاتاليست
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 168   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی