نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

مکان یابی زیرحوزه های موثر بر دبی اوج و حجم سیل بهاره با استفاده از مدل HEC-HMS (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کوشک آباد خراسان رضوی)

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: ايزانلو حسن,مرادي حميدرضا,صادقي سيدحميدرضا
 
 
 
عنوان همایش: همايش ملي علوم و مهندسي آبخيزداري ايران (مديريت پايدار بلاياي طبيعي)
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن آبخيزداري ايران
زمان:  1388دوره 5
 
چکیده: 

کشور ايران به لحاظ موقعيت خاص جغرافيايي، در اکثر مناطق، از اقليمي خشک و نيمه خشک برخوردار بوده که همه ساله با وقوع سيلابهاي فصلي با خسارتهاي جبران ناپذيري مواجه است. تحقيق حاضر به مکان يابي زيرحوزه اي موثر بر دبي اوج و حجم سيل، و اولويت بندي مکاني سيل خيزي زيرحوزه هاي آبخيز کوشک آباد خراسان رضوي با استفاده از مدل،HEC-HMS در دوره هيدرولوژيکي بهاره پرداخته است. در اين تحقيق پس از تهيه اطلاعات مورد نياز براي تهيه هيدروگراف سيل، از روش شبيه سازي هيدرولوژيکي SCS در تبديل رابطه بارش-رواناب در سطح زيرحوزه ها و نيز رونديابي آبراهه هاي اصلي به روش ماسکينگام به منظور استخراج هيدروگراف سيل خروجي حوزه استفاده شد. بنابراين اولويت بندي زيرحوزه ها از نظر سيل خيزي با کاربرد مدل HEC-HMS محاسبه شده و واسنجي لازم براي پارامترهايي چون تلفات اوليه، شماره منحني و زمان تاخير در دوره هيدرولوژيکي بهاره صورت گرفت. سپس با حذف متوالي و يک به يک زيرحوزه ها از فرايند رونديابي داخل حوزه، زيرحوزه ها بر اساس ميزان مشارکت در دبي اوج و حجم سيل خروجي حوزه، اولويت بندي گرديدند. نتايج تحقيق نشان داد از محل خروجي حوزه به طرف بالادست و بخش هاي مياني حوزه، تاثير زيرحوزه ها در دبي اوج سيل و حجم سيل خروجي کل حوزه، افزايش مي يابد. همچنين ميزان مشارکت زيرحوزه ها در سيل خروجي حوزه و حتي بزرگي و کوچکي دبي و حجم سيل زيرحوزه ها، به مساحت آنها بستگي ندارد. به اين ترتيب، ارتباط بين سيل و مشارکت سيل زيرحوزه ها با مساحت آنها غير خطي است. لذا با تمرکز عمليات آبخيزداري و کنترل سيلاب بر اساس اولويت ها و مناطق تعيين شده، ضمن دسترسي به اهداف تحقيق، در هزينه هاي اجرائي، کاهش قابل توجهي پيش بيني مي گردد.

 
کلید واژه: سيل خيزي، اولويت بندي، ماسکينگام، مدل، HEC-HMS، کوشک آباد
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 104   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی